Granty

  • Křestní a biřmovací praxe ve venkovské společnosti 19. století jako projev kulturní a sociální identity obyvatelstva [GAČR 20-14957S; řešitelka standardního grantového projektu].
  • Edice Kramářské písně z Pelhřimovska [Ministerstvo kultury ČR, program Podpora tradiční lidové kultury 2019; řešitelka grantu, nositelem Muzeum  Vysočiny Pelhřimov, p.o.].
  • Proměna sociálních vazeb v průběhu modernizace venkova v 19. století. Novorychnovsko 1800-1899 [GAČR 17-17160S; hlavní řešitelka standardního grantového projektu].
  • Kramářské písně na Pelhřimovsku – zpracování a digitalizace [Ministerstvo kultury ČR, program Podpora tradiční lidové kultury 2017; hlavní řešitelka grantu, nositelem Muzeum  Vysočiny Pelhřimov, p.o.].
  • Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace. Zpracování, publikování a prezentace veřejnosti [Ministerstvo kultury ČR, program Podpora tradiční lidové kultury 2016; hlavní řešitelka grantu, nositelem Muzeum  Vysočiny Pelhřimov, p.o.].
  • Problematika osiřelých dětí v evropské historiografii – dosavadní výsledky zahraničního bádání a možností jejich aplikace ve vztahu k dějinám českého venkova [GAJU 097/2012/H; řešitelka individuálního grantového projektu].
  • Člověk, sociální skupina a společnost v dějinách novověku [GAČR 404/08/H002; členka řešitelského týmu].
  • Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17.-20. století [GA JU 103/2010/H; členka řešitelského týmu].