Životopis

 PhDr. MARKÉTA SKOŘEPOVÁ, Ph.D.

 

Studium:

 • 2010-2015: doktorské studium oboru České dějiny, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785-1855.
   
 • 2010: rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce Vdovy a vdovství ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov v první polovině 19. století, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
   
 • 2007-2009: magisterské studium Historie, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno obhajobou bakalářské práce Venkovské vdovy a jejich postavení v rámci rodinných a sociálních struktur. Situace na panství Nový Rychnov v první polovině 19. století
   
 • 2006-2009: bakalářské studium Archivnictví, Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno obhajobou bakalářské práce Kniha smluv novorychnovského panství z let 1799-1831.
   
 • 2004-2007: bakalářské studium Historie, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ukončeno obhajobou bakalářské práce Struktura venkovských domácností v první polovině 19. století.

 

Pracovní zkušenosti:

 • 2012-současnost: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – externí vyučující (muzeologie, nové a nejnovější dějiny, výběrové přednášky)
   
 • 2009-současnost: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o. – historik, etnograf, od roku 2015 vedoucí Sbírkového a dokumentačního oddělení

 

Granty:

 • 2016: řešitel grantového projektu Ministerstva kultury České republiky Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. Zpracování, publikování a prezentace veřejnosti (navrhovatel Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.)
   
 • 2013: účast v grantovém projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Reflexe války očima člověka raného novověku, 166/2012/H, řešitel prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
   
 • 2012: řešitel grantového projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Problematika osiřelých dětí v evropské historiografii – dosavadní výsledky zahraničního bádání a možnosti jejich aplikace ve vztahu k dějinám českého venkova, 097/2012/H
   
 • 2010-2012: účast v grantovém projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Společnost českých zemí v 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17.-20. století, 103/2010/H (řešitel doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.)
   
 • 2010: účast v grantovém projektu Grantové agentury České republiky Člověk, sociální skupina a společnost v dějinách novověku, 404/08/H002  (řešitel Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.)

 

Studijní návštěvy:

2013: Paříž – Maison des Science de l´Homme; Bibliothéque Nationale de France

2012: Berlín – The University Library of Freie Universität Berlin

2012: Paříž - Maison des Science de l´Homme; Bibliothéque Nationale de France

2011: Vídeň – Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte

2011: Cambridge – University of Cambridge – Economic History Research Group, Faculty of Economics; Cambridge University Library

 

Účast na mezinárodních konferencích:

ESSHC 2016 – Valencie, příspěvek The Role of Godparents in the Czech Rural Society  in the 19th Century

ESSHC 2014 – Vídeň, příspěvek Widowed Parents and Orphaned Children in the Rural Society (South Bohemia, 1785-1855)

 

Jazykové znalosti:

angličtina, francouzština, němčina