Dějiny středověku II - seminář

Člověk a společnost v pramenech středověku

(Seminář k Dějinám středověku II)

Akademický rok 2019/2020 – letní semestr

Vedoucí semináře: PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Místo konání semináře: S7/S9

Čas konání semináře: Úterý, 11,30-13,00

                                     Úterý 13,15-14,45                               

Konzultační hodiny:   Pondělí, 14,00-15,00 a dle dohody

 

 

Okruhy pro práci v seminářích

 

1. Úvodní seminář – literatura,  prameny, periodizace, terminologie

2. Zpřístupňování pramenů středověku – edice k dějinám českého středověku, jejich obsahový rozbor a interpretační možnosti

3. Smích a pláč středověku

4. Válka a mír ve středověku

5. Král a jeho majestát

6. Husitství po husitství

7. Svět gotických katedrál a kostelů

8. Ženy českého středověku

 

Podmínky udělení zápočtu:

  • znalost povinné literatury k jednotlivým tématům
  • aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů v seminářích
  • včasné odevzdání písemných úkolů
  • přehled o literatuře a pramenech (na základě předloženého seznamu při závěrečném ústním pohovoru, nejméně 12 titulů)
  • úspěšné napsání dvou zápočtových testů