Životopis

PhDr. PAVEL KRÁL, Ph.D.

*3. 8. 1972

 

 • Současné pracovní zařazení: odborný asistent
   
 • Adresa pracoviště: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, Branišovská 31 a,  370 05 České Budějovice, e-mail: kral@ff.jcu.cz
   
 • Vysokoškolské vzdělání: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (obor anglický jazyk a historie, Mgr.)
   
 • Vědecké a vědecko-pedagogické hodnosti:  doktor filozofie – 2002 (Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích); Ph.D. – 2004 (Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
   
 • Akademická kariéra: 1998-2003 odborný asistent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, 2003-2005 odborný asistent Historického ústavu Jihočeské univerzity, 2006-doposud odborný asistent Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, 2003-2005 vědecký sekretář Historického ústavu Jihočeské univerzity, 2006-2007 proděkan pro vědu a výzkum Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, 2007-2011 děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2007-doposud proděkan pro zahraničí a rozvoj Filozofické fakulty Jihočeské univerzity
   
 • Vědecké zaměření: české a středoevropské dějiny raného novověku (zvláště 16. a 17. století); dějiny šlechty, přechodové rituály a symbolická komunikace, historická antropologie
   
 • Vědecké projekty: člen výzkumného záměru Šlechta v novověkých dějinách českých zemí (1999-2004); člen a vedoucí modulu Šlechta výzkumného záměru Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci (2005-2011); člen výzkumného centra Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku (2012-2016); člen doktorského projektu Grantové agentury České republiky Společnost raného novověku v 16. až 18. století – teorie, metodologie, prameny (2003-2007); hlavní řešitel grantu Grantové agentury Jihočeské univerzity Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářská relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech.
   
 • Vysokoškolská výuka: od roku 1998 do současnosti přednášky a semináře v Českých Budějovicích (dějiny středověku, dějiny raného novověku, historická antropologie, historický proseminář)
   
 • Redakční rady:  Opera historica
   
 • Vědecká grémia:  člen vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích