Latina pro historiky (a romanisty) III

Akademický rok 2020/2021 – zimní semestr

Garant předmětu: PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

Konzultační hodiny: úterý 10.00-11.30 hod.

 

Podmínky udělení zápočtu:

 1. Aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů.
 2. Úspěšné napsání dvou zápočtových testů.

 

Rozvržení látky:

 1. Lekce 21: Participium futura, opisná konjugace činná, gerundivum, opisná konjugace trpná.
 2. Lekce 22: Infinitivy perfekta, futura, vazba akuzativu s infinitivem.
 3. Lekce 23: Nominativ s infinitivem. Shrnutí infinitivních vazeb.
 4. Lekce 24: Konjunktivy perfekta a plusquamperfekta, souslednost časová, nepřímé otázky, věty s quin.
 5. Lekce 25: Shrnutí vedlejších vět. Opakování.
 6. Překladová cvičení IV.
 7. Lekce 26: Gerundivum.
 8. Lekce 27: Gerundium.
 9. Lekce 28: Opakování I.
 10. Lekce 29: Opakování II.
 11. Překladové cvičení V.
 12. Překladové cvičení V.
 13. Závěrečný test.
 14. Zápočet.

 

Seznam základní literatury:

Kucharský, P. – Quitt, Z., Latinská mluvnice, Praha 1992.

Novotný, F. a kol., Základní latinská mluvnice, Praha 1957.

Zachová, J., Latina pro historiky a archiváře, Praha 1994.

Latinsko-český slovník – kterékoliv vydání.