Dějiny každodenní kultury antické civilizace II

PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

Akademický rok 2020/2021, letní semestr

Rozsah: 2/0

Čas a místo konání: středa 13,15-14,45 (S9)

 

Přednáška přibližuje obraz každodenního života v římském světě. Na pozadí historických událostí a změn v antickém světě a za pomoci citací z antických autorů je vysvětlován římský způsob života a jeho odlišnost od okolního, „barbarského“ světa. Zdůrazněna je role umění, literatury, jazyka a náboženství, která byla zodpovědná za identitu římské kultury.

 

Rozvržení přednášek:

1. Počátky římské civilizace, etruský a řecký vliv

2. Republika a císařství

3. Římská armáda od republiku až po Byzanc

4. Zvětšující se římský svět: občané, cizinci, otroci

5. Mince jako platidlo i jako nositel propagandy

6. Chlouba římské civilizace: akvadukty, lázně, silnice

7. Římské výtvarné umění veřejné i soukromé

8. Římská literatura a jazyk

9. Svět římského práva

10. Manželství, rodina, rod, předkové a tradice

11. Výchova a vzdělání; školy a římská učenost

12. Náboženství státní a soukromé; svět mrtvých

13. Řím a provincie

14. Barbaři a Římané - romanizace a barbarizace

 

Doporučená studijní literatura:

L. Adkins - R. A. Adkins, Antický Řím, Praha 2012.

M. T. Boatwright - D. J. Gargola - R. J. A. Talbert, Dějiny římské říše. Od nejranějších časů po Konstantina Velikého, Praha 2012.

J. - N. Robert, Řím, Praha 2001.

R. Hošek - V. Marek, Řím Marka Aurelia, Praha 1990.

F. Bourbon - A. Liberati, Starověký Řím, Praha 2006.

A. M. Liberati - F. Bourbon, Starověký Řím, Praha 1998.

T. Cornell - J. Matthews, Svět starého Říma, Praha 1995.

J. Burian – P. Oliva, Civilizace starověkého Středomoří, Praha 2015.

S. N. Kramer a kol., Mytologie starověku, Praha 1977.

J. Pečírka a kol., Dějiny pravěku a starověku I-II, Praha 1979.