Dějiny starověku (semináře)

Akademický rok 2020/21, letní semestr

Rozsah: 0/2

Vedoucí semináře: PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

Čas a místo konání semináře: čtvrtek 11,30-13,00, S1

 

Témata pro práci:

1. úvod; starověký Blízký východ

2. starověký Blízký východ

3. egejská civilizace a temná staletí

4. archaická doba

5. Sparta a Athény v klasické době

6. Řecko mezi peloponéskou válkou a helénismem

7. říše Alexandra Velikého a nástupnické státy

8. raná římská republika

9. ovládnutí Itálie Římem

10. vznik římského impéria

11. krize římské republiky

12. počátek císařství

13. vrcholný principát

14. krize třetího století

 

Podmínky pro udělení zápočtu:

- prezence na semináři (dvě povolené absence za semestr)

- dva ústní referáty podle zadání (alternativou jsou seminární práce)

- dva úspěšně (na 60%) napsané faktografické kontrolní testy (celkově ze čtyř)

- aktivní práce na semináři

- četba povinné literatury a vypracování seznamu četby (seznam základní literatury ke studiu témat a k výběru povinné četby se nachází na stránce přednášky starověku)