Životopis

PhDr. STANISLAV DOLEŽAL, Ph.D.

 

Dosažené vzdělání:

1990-1997: magisterské studium na FF UK Praha (obor klasická filologie)

1997: obhájení diplomové práce Visigóti a impérium a získání titulu Mgr.

1998-2004: postgraduální studium na FF UK Praha (obor starověké dějiny)

2004: obhájení disertační práce Interakce Gótů a římského impéria ve 3.–5. století n. l., získání titulů Ph.D. a PhDr.

 

Údaje o praxi:

1994-1998: učitel latiny a starořečtiny na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích

1998-2001: lektor latiny na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích

1999-2005: lektor starořečtiny na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích

2001-2003: lektor latiny a starořečtiny na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích

od 2003: odborný asistent na Historickém ústavu Filozofické fakulty JU v Českých Budějovicích