Diplomové práce

  • Benešová Gabriela: Rybniční hospodářství na panství Hluboká nad Vltavou na sklonku předbělohorské doby.