Málek Tomáš

Alchymie a lidé kolem ní. Kulturně-historická sonda do mentality na přelomu 16. a 17. století

Tato práce je koncipována jako pracovní sonda do kulturního fenoménu alchymie na přelomu 16. a 17. století. zabývá se alchymistickou mentalitou, jejím náhledem na svět, vývojem alchymie v rámci dějinného a kulturního kontextu. Cílem diplomové práce je prozkoumání alchymie z pohledu dějin mentalit.

Práce je rozdělená do tří kapitol. První kapitola se věnuje vzniku alchymie ve starověku a jejímu vývoji do konce středověku. Druhá se dotýká dobových představ příznivců i odpůrců alchymie o osobě alchymisty, ideální laboratoři a o povaze alchymie samotné. Součástí je také pohled do průběhu vztahu mezi mecenášem a alchymistou. Třetí kapitola se zabývá vývojem alchymie v raném novověku a otevírá klíčová témata alchymistického jazyka a vztahu k moderní vědě.

Těžiště práce spočívá ve snaze poukázat propojení alchymistického myšlení s dobovou každodenností a způsobem vnímání okolního prostoru, který byl specifický pro lidi žijící v tradiční, rolnické kultuře.