Růžička Jiří

Zpravodajský horizont Českých Budějovic v sedmdesátých letech 16. století

Práce s názvem Zpravodajský horizont Českých Budějovic v sedmdesátých letech 16. století se zabývá Knihou relací a jejím autorem Mistrem Janem Strialem. Vlastní analýza relací se soustředí na zprávy, které písař zapisoval na základě jednání poselstev vysílaných Českými Budějovicemi. Nejdůležitějšími tématy v Knize relací jsou zápisy, které se týkaly českých sněmů a hospodářskými spory města s jeho sousedy a okolím. Téma českých sněmů, zejména sněmu roku 1575, tvoří největší část Knihy relací a poskytuje zajímavý pohled na stavovskou politiku sedmdesátých let 16. století. Druhé nejvýznamnější téma tvoří zprávy týkající se obchodu se solí. České Budějovice, obchodující pod patronací Habsburků s císařskou solí, se dostávaly do častých sporů s Prachaticemi, které bohatly z obchodu se solí pasovskou pod patronací své vrchnosti pánů z Rožmberka. Na základě těchto hlavních i dalších drobných témat obsažených v Knize relací se práce snaží proniknout do horizontu městského zpravodajství Českých Budějovic v sedmdesátých letech 16. století.