Seznam zadaných bakalářských prací (květen 2015)


Autor


Téma práce


Vedoucí práce


 Regnerová Kristýna


Každodenní život na zámku Lužany za časů Josefa Hlávky


 Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.


 Pisková Julie


Marie Anna z Althannu roz. Pignatelli. Postavení šlechtické vdovy v barokní době


 doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.


 Jírovcová Stanislava


Viktor Mirabeau a jeho koncepce lidských práv


 doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.


 Krejčí Lucie


Čarodějnictví na Třeboňsku v raném novověku


 Mgr. Jaroslav Dibelka, Ph.D.


 Šuláková Eva


Ženská kriminalita v Táboře v 16. století


 Mgr. Jaroslav Dibelka, Ph.D.


 Švec Petr


Ženy válečnice: Revoltující královny proti římské říši


 PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.


 Kužník Jindřich


Vývoj taktiky boje spartských armád v 5. - 3. století př. n. l.


 PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.


 Petrášek Karel


Historie těžby antracitu a lignitu na Českobudějovicku, komparace z pohledu hospodářských a sociálních dějin


 PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.


 Procházka Filip


Život za Protektorátu Čechy a Morava na severním Písecku pohledem zdejších zemědělců, komparace z pohledu hospodářských a sociálních dějin


 PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.


 Starczewska Jana


Volby na Českobudějovicku 1946 a 1948, komparace z pohledu hospodářských a sociálních dějin


 PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.


 Titl David


Třeboň v době třicetileté války


 doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.


 Ludvíková Sabina


Výroba a distribuce piva v českých městech raného novověku


 doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.


 Černý Patrik


Snahy pražských arcibiskupů o konsolidaci pozemkového majetku arcibiskupství v předbělohorské době (na příkladu Týna nad Vltavou)


 doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.


 Lancíková Tereza


Násilné trestné činy a jejich pachatelé v Českém Krumlově ve druhé polovině 16. a v 17. století


 PhDr. Pavel Král, Ph.D.


 Dvořáková Jana


Poutní místo Křemešník. Proměny místa paměti v letech 1918-1948


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Váchová Aneta


Jiří Chalupa (1923-1980) a Havlíčkův Brod. Život a dílo ochotnického herce v čase socialistického realismu


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Nová Lucie


Činnost Klubu českých turistů v Sušici v letech 1890-1914


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Pejřimovská Klára


Herta Kašparová (1923-1946): skutečný příběh a druhý život v historické paměti města Třešť


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Papežová Matkéta


Domácnost Marie Anny ze Schwarzenberku, rozené z Hohenfeldu, ve světle osobních účtů


 PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.


 Nováčková Marie


Marie Františka a Ferdinand ze Schwarzenberku. Průběh výběru vhodného ženicha pro dceru očima urozeného otce


 PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.


 Semelbauerová Marcela


Komunikační síť Zuzany Černínové z Harasova v letech 1642-1652


 PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.


 Mužík Lukáš


Osud K. H. Franka po skončení druhé světové války


 PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.


 Talíř František


Ordo cisterciensis v období první Československé republiky. Proměny cisterciáckých klášterů v Československu ve světle relací pro generální kapituly řádu


 PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.