Seznam zadaných diplomových prací (prosinec 2017)


Autor


Téma práce


Vedoucí práce


 Bc. Hošková Michaela


K metodice výuky holocaustu na ZŠ se zastoupením didakticky upravených textových a ikonografických pramenů

 PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.


 Bc. Petrášek Karel


Z historie těžby, zpracování a využití rašeliny v jižních Čechách ve 20. století

 PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.


 Bc. Starczewska Jana


Mediální výchova ve výuce dějin poúnorového Československa (včetně regionu jižních Čech)

 PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.


 Bc. Šíba Martin


České a německé reklamy na stránkách českobudějovických deníků, jejich porovnání a rozbor


 doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.


 Bc. Bednář Sandrik


Dvě „obnovy“ skautingu v Nové Včelnici a Kamenici nad Lipou v druhé polovině 20. století


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Bc. Nová Lucie


Sušice, Brána Šumavy. Rozvoj a propagace turistiky na Sušicku v letech 1918-1938


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Bc. Svobodová Andrea


Proměny města Nové Hrady v letech 1945-1989


 PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.


 Bc. Bauerová Kristýna


Schwarzenberkové a Řád zlatého rouna na prahu novověku


 PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.


 Bc. Kyryanová Petra


Schwarzenberské lesní hospodářství v letech 1650-1750


 PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.