Svazek 1 (2002)

Bohumil Jiroušek: Antonín Rezek
České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2002, 224 s.

Antonín Rezek (1853-1909) patřil k nejvýznamnějším osobnostem české historické vědy druhé poloviny 19. století a zásadně ovlivnil celou řadu svých žáků (Josef Pekař, Josef Šusta, Josef V. Šimák, Jaroslav Bidlo, Václav Novotný aj.), byl však i vlivným politikem. Tento rodák z Jindřichova Hradce působil, po předchozích zkušenostech s obecnými dějinami, na pražské české univerzitě jako profesor rakouských dějin, nástupce W. W. Tomka. Ve svých knihách zformuloval mj. originální koncepci českých dějin, dodnes víceméně nepřekonanou. V roce 1896 však odešel do Vídně, kde působil především jako skutečný tajný rada, sekční šéf ministerstva kultu a vyučování a ministr krajan. Daná kniha se věnuje jeho životním osudům, pedagogickému působení, vědeckému dílu a politické činnosti v širokém kulturněhistorickém rámci. Otevírá nové pohledy na některá témata české historiografie (např. problematika Gollovy školy), v nových souvislostech však ukazuje i jeho politické působení.