Svazek 10 (2006)

Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd

HISTORIA CULTURAE X, Studia 7

(ed. B. Jiroušek)

 

Sborník shrnuje referáty přednesené ve stejnojmenné sekci 23. světového kongresu SVU v červnu 2006 v Českých Budějovicích; danou problematiku tak sleduje českou optikou. Od úvodního zamyšlení Zdeňka Beneše nad významem dialogu v historické vědě se obsah přesouvá k referátům Dagmar Blümlové, Jiřího Lacha, Bohumila Jirouška, Jitky Rauchové, Zuzany Gilarové, Ivana Malého a Jaroslava Pánka, v nichž se seznamujeme s českou /československou/ účastí a výjimečně i neúčastí na těchto vrcholných setkáních světové historické vědy v letech 1898-2005. Jednotlivé příspěvky jsou doplněny stručným anglickým shrnutím.

 

Obsah sborníku

Úvodem

Věda jako monolog a dialog (Z. Beneš)

Mezinárodní setkání historiků před první světovou válkou (zejména kongresy v Berlíně a Londýně) (D. Blümlová)

Českoslovenští historici na meziválečných mezinárodních historických sjezdech (J. Lach)

Od Paříže k Vídni (Československo a kongresy let 1950-1965) (B. Jiroušek)

Moskevský historický kongres 1970 (J. Rauchová)

Mezinárodní kongresy historických věd v San Francisku (1975), Bukurešti (1980) a Stuttgartu (1985) a československá historická obec (Z. Gilarová - I. Malý)

Česká účast na mezinárodních kongresech historických věd v letech 1990-2005 (J. Pánek)

Ediční poznámka

Seznam autorů