Relationes Budvicenses IV, č. 6

HÚ JU, České Budějovice 2005
 

 
Obsah

 

Úvodem 3

 
Historia et cultura antiqua / Dějiny a kultura starověku

Oliver STOLL (Mainz), Wenig imponierend? Einige Gedanken zum Stand der römischen Technik und Agrartechnik
Málo imponující? Několik myšlenek ke stavu římské techniky a agrární techniky
5-17

 
Religio / Náboženství

Benedikt Konrad VOLLMANN (Eichstädt), Der Heilige Martin von Tours
Svatý Martin z Tours
19-30

 
Epigraphica / Epigrafie

Igor LISOVÝ (České Budějovice), ΜΑΙΑ ΚΑΛΛΙΑ GUNH:
Ženy a jejich svět podle náhrobních stél z Pantikapaia (4.-1. stol. př. Kr.)
Die Frauen und ihre Welt im Grabstele von Pantikapaion (4.-1. Jh. v. Chr.)
31-47

 
Memoria antiquitatis viva / Antika a novodobá kultura

Pavel OLIVA (Praha), Pověst o trojské válce
Die Sage vom Troianischen Krieg
49-59
Letizia LANZA (Venezia), Visitazioni moderne della classicita: Antigone
Moderní vzhled na klasickou minulost: Antigoné
61-81

 
Historiographia orbis antiqui / Historiografie starověku

Karl CHRIST (Marburg), Jackob Burckhardt (1818-1897) und die "Griechische Kulturgeschichte"
Jackob Burckhardt a "Řecké dějiny kultury"
83-94
Franco SARTORI † (Padova), Attilio Degrassi e epigrafia latina
Attilio Degrassi (1887-1969) a latinská epigrafie
95-103

 
Lectiones ad usum studiosorum / Lekce pro studenty

Иван В. НЕТУШИЛ, Краткое обозрение разработки римской истории (продолжение)
Stručný přehled zpracování římských dějin (pokračování)
107-118

 
Consultatorium / Konzultace (odpovědí na otázky čtenářů)

Gerhard DOBESCH (Wien), Die Obii, ihre Uberlieferung, der historische Zusammenhang und die Identität
Obii, jejich původ, historická souvislost a identita
119-132

 
Miscellanea historiographica / Zprávy a personalia

Stoa badatelů a popularizátorů antiky: Giovanni B. BELZONI (Stanislav Doležal), Josef ČEŠKA (Jarmila Bednaříková), Karl CHRIST (Igor Lisový), Янис КОРДАТОС (Georgis Vellas), A. F. LOSEV (Igor Lisový), Jan PATOČKA (Miroslav Sapík), Vladimír SAKAŘ (Igor Lisový), Sergej L. UTČENKO (Jan Burian - Igor Lisový)
133-145
Rozloučení s kolegou, učitelem a přítelem. Proslov Doc. Dr. Václava Marka, CSc. u rakve zesnulého profesora, Dr. Radislava HOŠKA, CSc. (Brno, 6. května 2005) 146-147

 
Iudicia de operibus facta / Recenze

Hans Rupprecht GOETTE - Jürgen HAMMERSTAEDT: Das antike Athen. Ein literarischer Stadtführer, München: C. H. Beck 2004, 325 str. (Igor Lisový)
149
Karl CHRIST: Pompeius. Der Feldherr Roms. Eine Biographie, München: C. H. Beck, 2004, 246 str. (Jan Burian) 150
Werner ECK, Augustus a jeho doba. Z německého originálu Augustus und seine Zeit (München: C. H. Beck 1998) přeložil Vl. Drbal, Praha: Vyšehrad 2004, 120 str. (Jan Burian) 150-151
Gerhard DOBESCH, Evropské "barbarikum" a zóna středomořské kultury. Jejich vzájemné historické působení a Poseidóniův obraz dějin. Z německého originálu (Das europäische "Barbaricum" und die Zone der Mediterrankultur. Ihre historische Wechselwirkung und das Geschichtsbild der Poseidonius, Tyche Supplementband 2, Wien 1995) přeložil kolektiv autorů. Relationes Budvicenses Supplementa, Editor doc. I. LISOVÝ, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2004, 131 str. (Jiří Marsa) 151-152
Heinrich LEPPIN: Theodosius der Grosse. Auf dem Weg zum christlichen Imperium, Darmstadt: Primus Verlag Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2003, 280 str. (Jan Burian) 153
Walters BURKERT: Antike Mysterien. Funktionen und Gehalt, München: C. H. Beck, 42004, 154 str. (Jan Burian) 153-154
Robert TURCAN: Mithra a mithraismus. Z francouzského originálu přeložila Veronika Sysalová, Praha: Vyšehrad 2004, 176 str. (Jan Burian) 154-155
Ulrich SINN, Olympia. Kult, sport a slavnost v antice. Z německého originálu Olympia. Kult. Sport und Fest in der Antike (München: C. H. Beck 1996) přeložil Vl. Drbal, Praha: Epocha 2003, 119 str. (Jan Burian) 155-156
Oliver STOLL, Karl-Wilhelm WEEBER, Alltag im Alten Rom. Das Landleben. Ein Lexikon. Patmos Verlag GmbH & Co. KG, Düsseldorf/Zürich 2005, 373 str. (Igor Lisový) 156-157
Letizia LANZA: Frustoli di scrittura. Tra paganesimo e misticismo, postfazione di M. Ferrari, Venezia Lido: Supernova, 2002, pp. 192. (Lucia Ronconi) 157-158
Irena RADOVÁ: Dobrodružství Argonautů: Řecko versus Řím, Praha: KLP 2004, 160 str. (Jana Nechutová) 158-159
Kosmova kronika česká. Překlad Karel HRDINA a Marie BLÁHOVÁ, úvod Dušan TŘEŠTÍK, komentáře Petr KOPAL, Praha - Litomyšl: Paseka 2005, 304 str. (Libor Švanda) 159-160
Professoris Dr. Franco Sartori vita et bibliographia Igor LISOVÝ edendum curavit, Jan Burian recensuit, Universitas Bohemiae Meridionalis 2002, pp. 98 (Letizia Lanza) 160-161
Stefan REBENICH, Theodor Mommsen. Eine Bibliographie, München: C. H. Beck 2002, 272 str. (Igor Lisový) 162-163
Alexander DEMANDT: Kleine Weltgeschichte, München: C. H. Beck 2004, 368 str. (Jan Burian) 163
Heinz BELLEN † und Heinz HEINEN (Hrsgg.): Bibliographie zur antiken Sklaverei. Im Auftrag der Komission für Geschichte des Altertums der Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz). Neu bearbeitet von Dorothea SCHÄFER und Johannes DEISSLER. T. 1 (Bibliographie), II (Abkürzungsverzeichnis und Register). Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2003, 805 str. (Igor Lisový) 164-165
Studia Neoaristotelica. Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii, ročník 1/2004, dvojčíslo 1-2, JU v Českých Budějovicích (Teologická fakulta) ve spolupráci se Slovensko - českým sdružením učitelů filosofie na teologických fakultách České a Slovenské republiky, 2004, 206 str. (Miroslav Sapík) 165-166
Jacques Le GOFF - Jean-Claude SCHMITT: Encyklopedie středověku, Vyšehrad, Praha 2002, 935 str. (Marcela Hejtmanová) 166-167

 
Addenda / Příloha: publikace překladů a archivních materiálů

Eutropii Breviarium historiae Romanae (pokračování). Z latinského jazyka přeložila Marcela HEJTMANOVÁ (České Budějovice)
169-179