Granty - GA ČR

Typ projektu: STANDARDNÍ
 

Rekruti, dezertéři, invalidé a vysloužilci. Služba v armádě a její vliv na strukturu jihočeské venkovské rodiny, 1780–1830

 

Křestní a biřmovací praxe ve venkovské společnosti 19. století jako projev kulturní a sociální identity obyvatelstva

 

Politická komunikace za českého stavovského povstání a jeho porážky mezi Prahou, Drážďanami, Heidelberkem a Mnichovem

 

Korespondence císaře Leopolda I. s Janem Adolfem ze Schwarzenberku 1662-1683 (Kritická edice)

 

Svatý stolec a české země v letech 1914-1918

 

Proměny kmotrovství ve venkovském prostředí v průběhu 19. století (Nový Rychnov, 1800-1899)
 

 

Svět mužskosti. Nižší šlechta z českých zemí ve válkách počátkem novověku
 

Sociální transformace předměstí jako důsledek migrací a uplatňování strategií venkovského obyvatelstva (České Budějovice 1750-1830)
  

Enzyklopädie hraběte Thuna. Věda a mystika v pozdním osvícenství
 

Typ projektu: DOKTORSKÝ 

 
 
Typ projektu: POSTDOKTORSKÝ