Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky

Vítejte na stránkách Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky!

 

 

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky se profiluje jakožto pracoviště orientované ve své pedagogické i vědecké činnosti na areál, který představuje Česká republika a německy mluvící země.

Ústav má dva nově akreditované bakalářské neučitelské studijní programy: interdisciplinární studijní program Česko-německá areálová studia bez možnosti sdruženého studia (lze studovat pouze jako samostatný program) a germanistický volně kombinovatelný studijní program Německý jazyk a literatura.

Pro absolventy těchto bakalářských studijních programů a programů příbuzných je určen neučitelský volně kombinovatelný navazující magisterský studijní program Česko-německá areálová studia. Program svým obsahem reaguje na založení Evropského regionu Dunaj – Vltava, studenti jsou již během svého studia cíleně připravováni na profesní působení v tomto areálu.

Od akademického roku 2020/2021 nabízí ústav také bakalářský a navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy - Německý jazyk a literatura. Tento program lze studovat pouze v kombinaci s dalším učitelským studijním programem.

V současnosti je připravován také neučitelský volně kombinovatelný navazující magisterský studijní program Německý jazyk a literatura.

Všechny studijní programy nabízejí studentům rovněž četné zahraniční mobility v německy mluvících zemích i jinde (programy ERASMUS+, GIP, Sprach- und Sommerkurse, DAAD-Studienstipendien). Jejich cílem je umožnit studentům zvýšit jazykové a komunikační dovednosti, potvrdit interkulturní kompetence, prakticky aplikovat teoretické poznatky získané během studia a prohloubit osobní přeshraniční kontakty.  

Přehled všech studijních programů Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky dostupný ZDE.

 


Novinky

There are currently no items in this folder.