Klára Švarcová

studentka 2. ročníku ETSN

Euroregion Šumava/Bavorský les/Dolní Inn, Okresní úřad Freyung-Grafenau (SRN)


 

V okresním městě Freyung ve Svobodném státě Bavorsko ve Spolkové republice Německo jsem strávila dva měsíce od 1. 9. 2011 – 31. 10. 2011, konkrétně jeden měsíc na Euroregionu Šumava/Bavorský les/Dolní Inn (v jeho německé sekci Bavorský les) a druhý měsíc na Okresním úřadě Freyung-Grafenau v rámci odborné praxe, kterou musí studenti našeho oboru Evropská teritoriální studia absolvovat v průběhu svého studia. Jedná se o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže v některé z německy mluvících zemí. Já jsem tedy strávila část akademického roku 2011/2012 v Dolním Bavorsku, v příhraničním okrese Freyung-Grafenau.

Odbornou stáž jsem v obou institucích absolvovala se svým kolegou Petrem Vaněčkem, a to díky dohodě Ústavu evropských teritoriálních studií FF JU v ČB a Okresního úřadu Freyung-Grafenau na výměnu praktikantů. My jsme byli první vyslanci naší univerzity a měli by následovat další. Stejně jako je zájem německé instituce poslat praktikanty na odbornou stáž k nám do Čech.

 

Euroregion Bavorský les/Euregio Bayerischer Wald 


Ve Freyungu se nachází německé centerum Euroregionu Šumava/Bavorský les/Dolní Inn. Mezi jeho hlavní úlohy patří podpora a realizace příhraničních projektů s Rakouskem a Českou republikou v rámci Euroregionu. Jeho činnost je převážně financována z evropských fondů. Česko-bavorské příhraniční projekty jsou podporovány z programu Cíl 3 – Česká republika – Bavorsko, zatímco německo-rakouské projekty z programu INTERREG IV.

... se svými kolegy z Euregia

 

Během mého působení na Euregiu jsem měla šanci nahlédnout do některých projektových dokumentací a účastnit projednávání projektů samotných.

Evropské fondy a žádosti o podporu již pro mě díky stáži nejsou abstraktními pojmy, ale částečně jsem do té byrokratické mašinérie pronikla. Nikdy by mě nenapadlo, kolik úsilí musí vynaložit nejen projektové referentky z Euregia, nýbrž i sami žadatelé o podporu, aby finanční subvenci skutečně získali.

Za další velice přínosnou věc považuji, že jsem mohla účastnit všech jednání o nově vznikajícím Evropském regionu Dunaj-Vltava/Europaregion Donau-Moldau, která v září 2011, v době mého praktikantského pobytu, probíhala. Tento region zahrnuje Bavorsko, část Dolního Rakouska, Jihočeský a Plzeňský kraj a další přidružené oblasti. Na konferenci ve Waldkirchen bylo rozhodnuto o počáteční podobě evropského regionu jako „Arbeitsgemeinschaft" s jeho pozdější transformací na ESÚS. Euregio se v tomto ohledu snaží o propagaci nového Evropského regionu a technicky zajišťuje veškerá jednání na německém území. Já jsem se těchto jednání účastnila sice jako pomocná síla, ale někdo na konferencích přece musí věšet vlajky a doplňovat chlebíčky a vše pozorovat :-)

V neposlední řadě jsem se také dozvěděla mnoho o činnosti Europe direct, které sídlí v budově Euregia ve Freyungu.  Europe direct je instituce, jejímž hlavním cílem je osvěta v rámci Evropské unie a její pobočky jsou rozmístěny po celém světě. Pracovníci centra Europe direct vám rádi pomohou s jakýmkoli problémem ohledně Evropské unie. I zde jsem tedy působila a odpovídala tazatelům na dotazy zejména ohledně podmínek čerpání z různých evropských fondů. Dále jsem vedla správu knihovny, ve které jsou k dispozici publikace s evropskou tématikou.

Stejné centrum se nachází i v Českých Budějovicích, kde už jsem si také byla pro informace k jedné mé seminární práci.

Celkově hodnotím mé působení na Euregiu velice kladně. Setkala jsem se tu s mladým, příjemným kolektivem a hlavně zde pracují čtyři Češky, takže pro mě bylo mnohem jednodušší překonat počáteční jazykovou bariéru. Byla jsem všemi z Euregia přijata velmi vlídně a s některými jsem dodnes v kontaktu. Velice se těším na jejich přislíbenou návštěvu příští rok v Českých Budějovicích.

 

Okresní úřad/Landratsamt Freyung-Grafenau

Nachází se v těsné blízkosti sídla Euregia ve Freyungu. Jedná se o Okresní úřad, v jehož čele stojí Okresní rad/Landrat Luwig Lankl. Pod svá křídla si mě vzal pan Matschiner, vedoucí personálního oddělení a zároveň vedoucí kanceláře Landrata Lankla. Díky němu jsem měla možnost se zapojit do přípravy oslav 40. výročí založení správního okresu Freyung-Grafenau, které se budou konat v roce 2012. Jedním z připravovaných projektů je mezinárodní fotbalový turnaj pro mladší dorost ve vesnici Mauth, na jehož přípravách se dodnes aktivně podílím. Dále jsem byla velmi překvapena, že mi byla svěřena zodpovědnost např. za vytvoření grafického návrhu výročního loga a vyjednávání s místními malými dodavateli výročních potravin.

 

Petr Vaněček, já a Landrat Lankl

Dále jsem se mohla seznámit s dobře fungujícím systémem tzv. dobrovolnické práce, která ve velké míře probíhá na německých středních i základních školách. Tito dobrovolníci (studenti) jsou vedeni v evidenci okresního úřadu, vykonávají různé dobrovolnické práce a vždy za určitý počet  odpracovaných hodin obdrží různé odměny. Náplní dobrovolnictví je především výpomoc ve školkách, domovech důchodců, ale i práce u dobrovolných hasičů či na faře. Tento koncept mě velice zaujal a myslím si, že by nebylo od věci jej zavést i u nás v republice.

Celkově jsem byla i zde opět přijata velmi mile. Všichni se ke mně chovali jako k normálnímu „Auszubildende", tedy jako k německému praktikantovi a ne jako k cizince, což mě velmi potěšilo. Byla mi svěřována až překvapivě velká zodpovědnost i těžké úkoly, a proto jsem někdy byla ráda, že mohu jít někomu třeba jenom uvařit kávu :-)

Pan Matschiner, já a Petr Vaněček

 

Život ve Freyung-Grafenau

Na tuto praxi jsem se vydala se svým kolegou Petrem Vaněčkem a ne nadarmo se říká, že ve dvou se to lépe táhne. Díky četným výletům jsme se opravdu nenudili a ještě jsme poznali okolí Freyungu a nejen to.
Ubytování jsme měli zajištěné od Okresního úřadu v obci Finsterau, která má kolem 200 obyvatel. Každý jsme v tomto malém rodinném pensionu měli svůj hezký pokoj s koupelnou a kuchyňkou. První měsíc jsme museli dojíždět autobusem do Freyungu, což bylo náročné finančně i časově, ale na druhou stranu jsme mohli po večer poznávat (nejen) krajinu v okolí Finsterau. V září, pokud nám to počasí dovolilo, jsme podnikali cyklovýlety i do Čech, jelikož turistický přechod Bučina je od Finstrau vzdálen asi 6km.

 

Náš "domov" v Německu

Během října jsme měli možnost navštívit malebný Pasov a já jsem si nemohla odpustit nákupy v obchodním centru Garhammer ve Waldkirchen. Ještě teď se doma probírám rozličnými letáky z mnohých muzeí a výstav, které jsme navštívili. Nejvíce ale vzpomínám na návštěvu stezky v korunách stromů v Neuschönau, která je nejdelší na světě a já osobně jsem si z ní odnesla největší zážitky.

   

        

Samozřejmě jsme ochutnali i německou gastronomii a těm špeclím jsem opravdu nepřišla na chuť :-) Ještě že jsme měli doma kuchyňku. 

Dodnes na tuto praxi vzpomínám, jako na jednu z nejpřínosnějších věcí, kterou jsem ve svém životě podnikla. Nejen, že mě obohatila profesně, ale myslím si, že jsem si odnesla i spoustu osobních nezapomenutelných zážitků. Jediné co mohu všem doporučit je, nebát se a vrhnout se s chutí do takovýchto příležitostí. A Němců bych se nebála, jsou to velice pohostinní a milí lidé. Jsou ovšem velmi pracovití, ale pracovitosti a píle si budou vážit i u Vás. Dokonce se s námi pochlubili i v místním tisku - Zwei Studenten der Uni Budweis für Praktika im Landratsamt FRG.


Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kteří mi tuto praxi umožnili, a také děkuji svým německým kolegů za jejich vstřícnost a trpělivost.