Mirka Marchalová

studentka 2. ročníku ETSN

Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee (SRN)


 

V centru Bavaria Bohemia jsem strávila dva měsíce od 2. 2. 2011 do 1. 4. 2011 v rámci odborné praxe, kterou musí studenti našeho oboru Evropská teritoriální studia absolvovat v průběhu svého studia. Jedná se v podstatě o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže v některé z německy mluvících zemí. Já tedy část akademického roku 2010/2011 strávila v Německu, ve Svobodném státě Bavorsko, jak zní oficiální název této německé spolkové země.


Stáž jsem absolvovala v Centru Bavaria Bohemia (CeBB), v malebném bavorském městečku Schönsee nedaleko českých hranic. Byla jsem již druhým zástupcem našeho ústavu v této kulturní instituci. 

 
Centrum Bavaria Bohemia, jak už vyplývá z názvu, podporuje především česko-bavorskou kooperaci. Během pěti let od svého založení se stalo významným informačním centrem a zprostředkovatelem spolupráce mezi Čechami a Bavorskem.
 
CeBB stojí na místě bývalého pivovaru. Od 50. let 20. století, kdy byla ukončena výroba piva, tato budova chátrala. Město Schönsee se tedy rozhodlo památku zrekonstruovat a vytvořit z ní kulturní centrum. Stavební práce byly dokončeny v roce 2006. Renovace se, dle mého názoru, opravdu vydařila a architektonický projekt obdržel řadu ocenění. Sama jsem byla jejím vzhledem velmi překvapená, když jsem poprvé do Schönsee přijela na pohovor. Interiér CeBB mě nadchl svou moderností a neokázalostí, něco takového jsem opravdu nečekala.
 

 

První dny v CeBB pro mne byly poměrně hektické. Vstřebat najednou tolik informací byl trochu oříšek, ale postupem času jsem se začala orientovat a najednou už to nebyl takový problém. Praxe v Centru Bavaria Bohemia byla opravdu různorodá, od překládání různých textů, k péči o dvojjazyčný kulturní portál www.bbkult.net, až po organizaci akcí pořádaných CeBB.
 
 
 
 


Nevýhodou byl bohužel fakt, že se z Čech do Schönsee není možné dostat jinak než automobilem. Naštěstí někteří kolegové z CeBB jezdili pravidelně z Schönsee do Plzně, takže zde byla i možnost podívat se "domů".
 
Jsem skutečně velmi ráda, že jsem alespoň tyto dva měsíce mohla být součástí týmu CeBB. Práce v tomto přátelském prostředí pro mne byla opravdu velkým přínosem. Zdokonalila jsem se v jazyce (i když hornofalcký dialekt je pro mne stále jednou velkou neznámou), v překladech textů, organizování různých akcí či výstav. V rámci mé praxe jsem měla možnost podílet se na organizování oslav 5 let CeBB.


 
Při této slavnostní příležitosti jsem měla čest osobně poznat mnoho zajímavých a významných lidí jak z české, tak i z bavorské strany a navázat tak nové kontakty.
 
  
 Z praktika v Centru Bavaria Bohemia mám jen pozitivní dojmy a zážitky. Praktikum pro mne bylo velkou zkušeností, pomohlo mi rozšířit si obzory a používání němčiny v běžné komunikaci, prohloubilo mé jazykové znalosti.