Michal Kušnirik

student 2. ročníku ETSN

Odborná stáž v Turistickém informačním centru Freyung a na Okresním úřadě Freyung-Grafenau (SRN)

   V okresním městě Freyung ve Svobodném státě Bavorsko ve Spolkové republice Německo jsem po dobu 2 měsíců vykonával odbornou stáž, kterou musí studenti v průběhu svého studia oboru Evropská teritoriální studia povinně absolvovat. První měsíc, od 20. 8. do 14. 9. 2012, bylo mou hostitelskou institucí Turistické informační centrum města Freyung a druhý měsíc, od 17. 9. do 12. 10. 2012, jsem strávil na Okresním úřadě Freyung-Grafenau.
 
Stáž jsem absolvoval společně s kolegyní Anetou Reizigovou díky dohodě Ústavu evropských teritoriálních studií FF JU v ČB a Okresního úřadu Freyung-Grafenau. Rok před námi strávili ve Freyungu, přesněji na Okresním úřadě Freyung-Grafenau a Euregionu Šumava/ Bavorský les/ Dolní Inn, studenti dnes již 3. ročníku našeho oboru Klára Švarcová a Petr Vaněček.
 
To pro nás „nováčky" byla výhoda. 25. 4. 2012 se v Mauthu, který se nachází nedaleko Freyungu, konalo zasedání, kde se řešily organizační záležitosti konání mezinárodního fotbalového turnaje pro mladší dorost, který se odehrál v létě 2012. Z pověření Okresního úřadu nás Klára s Petrem požádali, abychom se zasedání účastnili s nimi. Neváhali jsme, protože se nám nabídla možnost poznat jak prostředí hostitelské organizace, tak ubytování v rodinném penzionu v obci Finsterau, kde jsme poté po dobu vykonávání stáže bydleli. V červenci 2012 jsme se účastnili samotného fotbalového turnaje (Donau-Moldau-Turnier in Mauth), na který do Mauthu přijely týmy jak z Německa, tak i z České republiky. Právě české týmy jsme měli na starosti, pomáhali jsme jim se zápisem, s organizací, překládali jim fotbalové výsledky a mnohé další. Možná i díky nám se v konkurenci 26 fotbalových týmů dařilo nejlépe jihočeskému Táboru, který obsadil 1. místo :-)
 

Společná fotografie účastníků turnaje


 
Prostředí jsme proto poznali dříve, než v den nástupu na praktikum.
 
 
Turistické informační centrum Freyng/Tourist-Information Freyung
 
V den začátku naší stáže jsme s Anetou přijeli do Freyungu na Okresní úřad Freyung-Grafenau, kde nás uvítal pan Karl Matschiner, vedoucí personálního oddělení a zároveň vedoucí kanceláře okresního rady pana Ludwiga Lankla. Postupně nás provedl budovou úřadu a představil nám všechny jeho zaměstnance. Poté jsme zamířili do centra města, kde jsem byl velice mile přijat panem Christianem Kilgrem, ředitelem turistických informací ve Freyungu. Ještě ten den jsem měl čest poznat také starostu města, pana Olafa Heinricha. V této hostitelské organizaci se mnou absolvovala svou stáž také studentka z univerzity v Pasově. Snažila se mi hodně pomáhat a se všemi dotazy jsem se na ni mohl obrátit.
Hlavní náplní mé práce byl překlad internetových stránek města Freyung do češtiny. Dále jsem se podílel na organizaci historického zámeckého festivalu a poutní cesty VIA NOVA.
 
Později, když už jsem se v turistice okresu Freyung-Grafenau lépe orientoval, jsem měl možnost přijít do styku přímo s turisty, kteří k nám chodili pro různé brožury, materiály, mapy apod.
Měsíc strávený na turistických informacích byl pro mě obrovským přínosem. Byl jsem neustále v kontaktu s lidmi, a byl nucen komunikovat pouze v němčině.
 
 
Okresní úřad/Landratsamt Freyung-Grafenau Druhou část mé odborné stáže jsem vykonával na Okresním úřadě Freyung-Grafenau. Mým hlavním úkolem byl opět překlad internetových stránek do českého jazyka, dále příprava různých projektů, administrativní pomoc a další různé drobnější úkoly jako např. vyřizování pošty, likvidace starého archivu, apod.
 

S kolegyní Anetou Reizigovou při překladu internetových stránek


 
Během celého pobytu v Německu jsme měli možnost účastnit se různých akcí. Společně s dalšími praktikanty okresu Freyung-Grafenau jsme byli na exkurzi ve skládce odpadů. Jiný den jsme byli na výletě se zaměstnanci úřadu v Bavorském lese. Postupně jsme přešli přes Bučinu až na českou stranu národního parku, kde jsme navštívili místní restauraci. U piva s klobásou se naskytla příležitost také k neformálnímu rozhovoru, což mělo jistě své výhody :-)
 

Šumavská příroda na bavorské straně


  
Po návratu do Finsterau na nás čekala v tamějším muzeu (Freilichtmuseum Finsterau) typicky bavorská hostina s živou muzikou. Další týden jsme navštívili malebné město tří řek – Pasov. Poslední exkurze byla do Burghausenu, které jsme se účastnili společně se studenty českých gymnázií, kteří vyjeli do okresu Freyung-Grafenau na rok studovat. S Anet jsme také navštívili stezku v korunách stromů Neuschönau, která je světově nejdelší svého druhu.

Celkově bych zhodnotil svou stáž v Německu kladně. Všichni se k nám chovali velice vstřícně a mile. Pokud bude příležitost vycestovat do Freyungu i příští rok, rozhodně bych neváhal a tuto možnost jistě využil.