Kateřina Návarová

studentka 2. ročníku ČNAS

Odborná stáž v poslanecké kanceláři poslance Bavorského zemského sněmu Bernharda Roose, Pasov


Já s poslancem B. Roosem (vpravo)

Jako studentka oboru ČNAS jsem v rámci odborné praxe, kterou musí studenti našeho oboru absolvovat v průběhu svého studia, zavítala do Bavorska. Odborná stáž je v podstatě povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže v některé z německy mluvících zemí.

Mně byla nabídnuta odborná stáž Ústavem česko – německých areálových studií a germanistiky, resp. koordinátorkou zahraničních praxí a stáží na našem ústavu (dr. Kubatovou Pitrovou) v Pasově, ve Svobodném státě Bavorsko v SRN.

Po dobu dvou letních měsíců v roce 2015, jsem měla možnost poznat práci v poslanecké kanceláři poslance Bavorského zemského sněmu, která je výsledkem dojednané česko-bavorské studentské výměny.

Nové kontakty, jazykové znalosti, poznatky o kulturních odlišnostech, není toho zrovna málo, co lze na stáži v kanceláři poslance Bavorského zemského sněmu získat a dozvědět se. Dvouměsíční pobyt v bavorském Pasově byl pro mne vítanou změnou doplněnou o mnohé zážitky a bezproblémový kolektiv spolupracovníků. Zejména díky nim jsem strávila svou stáž v milém a vstřícném prostředí. Začátky mého pobývání v sousední zemi byly všelijaké. Zejména zde neměl být nikdo mně známý, jak jsem se zpočátku domnívala. Že má domněnka byla mylná, jsem se dozvěděla o dva týdny později. Při svém ranním příchodu do kanceláře jsem se ve dveřích střetla s blonďatou dívkou mého věku, již jsem poznala v předešlém roce v rámci projektu organizovaném mezi pasovskou a Jihočeskou univerzitou. Později mi bylo oznámeno, že má Ulrike, jak se dívka jmenovala, obsadit místo nové praktikantky. Po zjištění, že budeme po dobu dvou měsíců sdílet pracovní prostředí, byla radost nás obou nemalá. Dále s námi pracovali dva stálí zaměstnanci, ti dbali nejen na plynulý chod kanceláře, ale hlavně o bezkonfliktní a neobyčejně pohodovou atmosféru. I kvůli té se mnozí z bývalých stážistů vraceli, aby své tehdejší kolegy pozdravili a prohodili s nimi několik slov. 

Velmi příjemnou složkou stáže bylo ubytování (v samém centru města) vzdálené 15 minut pěšky od kanceláře. Nocleh mi za 180 EUR měsíčně (na Bavorsko opravdu nezvykle nízká částka) poskytly jeptišky v jednom ze studentských pokojů umístěném v rozsáhlém areálu kláštera. Doslova pár kroků k řece, k obchodu s potravinami, k multikinu, k autobusovému i vlakovému nádraží. K dispozici jsem měla opravdu rozměrný pokoj s umyvadlem. Sociální zařízení bylo umístěno na chodbě, stejně jako plně vybavená společná kuchyň a jídelna v jednom. 

    

                                                                                                       Můj pokoj                                                                                                                       Pasov

Pracovní náplň stážisty nebyla obtížná, ale nabídla nám mnohé příležitosti k nahlédnutí do politických sfér a kulturních dimenzí Německa, resp. Bavorska. Jednou z méně zábavných, ale nutných činností bylo vyřizování elektronické a klasické pošty, tedy odpovídání na nejrůznější pozvánky k akcím převážně kulturní povahy. Když pominu poněkud stereotypní činnost prováděnou převážně za monitorem, sestávala naše práce z organizace kulturních akcí a diskuzí pod záštitou pana poslance Bernharda Roose. Rozesílali jsme na tyto události pozvánky a sami se jich účastnili a působili jako podpora při jejich realizaci. Občas jsme měli možnost doprovázet pana poslance na zasedání a aktivity spíše politického charakteru. Velkým zážitkem bylo také osobní setkání s ministryní práce a sociálních věcí České republiky Michaelou Marxovou, která byla přítomna jako host na čtvrtletním sjezdu bavorského poslaneckého klubu SPD v Regensburgu. Nezapomenutelnou událostí byl i společný oběd se členy Bavorského zemského sněmu.

S panem poslancem Roosem a paní ministryní Marxovou