Romana Bestrejková

3. ročník oboru ETSN

Odborná stáž v ArberLand REGio GmbH v Řezně (SRN)Součástí studijního plánu našeho oboru „Evropská teritoriální studia – ČR a německy mluvící země“ je povinnost absolvovat v průběhu svého studia odbornou stáž v některé z německy mluvících zemí.

Já jsem vykonávala dvouměsíční praxi v německé instutuci ArberLand REGio GmbH sídlící v bavorském Řezně, v termínu

od 1. 6. do 31. 7. 2015.

Tuto stáž jsem si vyhledala a zajistila sama na základě pohovoru a dohody s paní Fink, která mě měla zároveň na starost a sestavovala můj každodenní pracovní plán v průběhu stáže.

Společnost ArberLand se zabývá turistickým marketingem a úzce spolupracuje s Českou republikou, kde má dvě pobočky – Turistické a informační centrum v Plzni a Českých Budějovicích. Uvedená informační centra v ČR zprostředkovávají a propagují „německo – český turismus“. Centrála v Německu se skládá ze třech oddělení zaměřených na regionální management, hospodářství, podporu a vývoj a turismus.

V areálu instutuce sídlí současně také VHS (Volkshochschule), se kterou instutuce spolupracuje.

Náplní mé práce byla zejména administrativní práce, např. spravování emailové korespondence, překlad a korekce turistických katalogů, příprava podkladů pro jednání s partnery a účast na následných jednáních, spolupráce na bavorsko-českých projektech (konkrétně „Bavaria-Bohemia projektu“), spoluúčast a organizace kulturních a zábavných akcí, výstav (např. Forum Junge Kunst 2015 v Schönsee), festivalů (např. Musicasakra) a různých workshopů.

Bydlení a stravování jsem měla zajištěné přímo v areálu instutuce, která vlastní i malý hotel určený pro ubytování partnerů a hostů, a restauraci.

Městečko Řeznno je sice menší, ale živé. Nabízí řadu možností a turistických atrakcí pro volný čas.

Stáž hodnotím velice kladně. Nejen díky novým zkušenostem a znalostem v oboru turistického managementu, které jsem nabyla. Milým překvapením pro mě byl vřelý a ochotný přístup, stejně jako vlídné chování lidí a kolegů, s kterými jsem se seznámila nebo spolupracovala.

Praxe pro mě byla zážitkem a příjemně stráveným časem.