Lucie Ševčíková

Studentka 1. ročníku oboru ČNAS

Odborná stáž v poslanecké kanceláři poslance Bavorského zemského sněmu Bernharda Roose, PasovJednou z podmínek úspěšného absolvování studijního oboru Česko – německá areálová studia je absolvovat v průběhu svého studia povinnou odbornou praxi. Jedná se o povinný předmět, který je potřeba splnit a to v některých z německy mluvících zemí. Já jsem si vybrala Bavorsko, konkrétně město Pasov. O této praxi jsem se dozvěděla od koordinátorky jazykových praxí a stáží Ústavu čeko-německých areálových studií a germanistiky FF JU paní doktorky Kubatové Pitrové.

Stáž jsem absolvovala od 6. 6. – 5. 8. 2016. Byla to pro mě obrovská zkušenost. Měla jsem možnost poznat, jak to funguje v kanceláři poslance Bavorského zemského sněmu Bernharda Roose a dále na hudebních slavnostech Evropské týdny v Pasově.

Dvouměsíční pobyt v bavorském Pasově byl pro mě nostalgií, neboť jsem v tomhle nádherném městě na soutoku tří řek strávila léto již v předešlém roce.

Pracovní náplň stážisty v poslanecké kanceláři Bernharda Roose byla velmi pestrá a nebyla obtížná. Kancelářská práce zahrnovala především vyřizování emailů, korespondenci mezi českou a německou stranou, telefonickou komunikaci s firmami a práci v programu Outlook. Na pracovišti panovala neobyčejně přátelská atmosféra a kdykoliv jsem měla problém, byla mi okamžitě nabídnuta pomoc od Ulrike von Streit Ivanov, tedy paní, která mi dávala každý den práci a celou kancelář v době nepřítomnosti poslance Bernharda Roose měla pod kontrolou. Byla pouze o 4 roky starší než já a dříve sama pracovala v kanceláři jako praktikantka, takže pro mě měla pochopení, když jsem s něčím potřebovala poradit. Tři dny v týdnu s námi v kanceláři byl také kolega Hans Eisner, který měl neobyčejný smysl pro humor, občas docházelo k velmi humorným situacím, neboť prokládal svojí němčinu bavorštinou a domluvit se s ním býval občas problém, vždy jsme se ale nakonec na všem dohodli. Oba byli velmi vstřícní a věčně usměvaví.

 

       

 

Měla jsem možnost nahlédnout také do politických sfér a kulturních dimenzí Bavorska. Podívala jsem se také do Mnichova, kde jsem navštívila Zemský sněm. Nezapomenutelnou událostí byl i společný oběd se členy Bavorského zemského sněmu. Nechyběla ani prohlídka města Mnichov, kde jsem mohla vidět všechny památky.

 

Ubytování jsem měla zajištěné v místním klášteře, které bylo vzdálené pouhých 15 minut pešky od kanceláře a 10 minut chůze od mé druhé práce na slavnostech Evropské týdny v Pasově. Z ubytování jsem byla mile překvapená. Jednak cena 200 Eur na měsíc byla vyhovující, ale také jsem uvítala, že byl klášter přímo v centru. Ubytování mi poskytly jeptišky v jednom ze studentských pokojů umístěném v rozsáhlém areálu kláštera. Bydlela jsem v oddělené části kláštera se 6 studentkami a každá jsme měly vlastní velmi velký pokoj. Sociální zařízení bylo pro nás všechny společné. Měly jsme k dispozici také velkou a prostornou kuchyň, kde jsme si mohly vařit. Klášter se nacházel přímo vedle Univerzity v Pasově, nedaleko řeky, krásného parku, cyklostezky, centra (přibližně 50m), obchodu s potravinami, multikina, vlakového i autobusového nádraží.

    

   

První měsíc stáže jsem tedy absolvovala v poslanecké kanceláři, druhý měsíc jsem pracovala v Evropských týdnech v Pasově. Tato práce byla v něčem podobná mé předešlé práci, ale jinak se velmi lišila. Především jsem neměla pevně stanovenou pracovní dobu, nýbrž pružnou. Mojí náplní práce v kanceláři bylo překládání textů vždy jen z němčiny do češtiny, telefonování sponzorům do ČR, předkládání návrhů na výlet po ČR. Velmi často jsem se účastnila různých festivalů, které slavnosti Evropské týdny v Pasově organizovaly, tzn., s kolegy jsem roznášela letáky v okolních městech, na akcích připravovala rauty, nebo dělala hostesku. Navštívila jsem několik měst jak v Německu, Rakousku, tak i v Čechách. Tato práce byla různorodá a bavila mě. Kolektiv v kanceláři byl velmi často v časovém presu, což se projevilo na jejich často nedobré náladě. Pokud jsme ale jezdili organizovat akce venku, byla vždy výborná atmosféra, jelikož se mnou často jezdili studenti, kteří tam stejně jako já vykonávali praxi, což bylo skvělé, protože jsem měla možnost dozvědět se něco více například o studiu na Univerzitě v Pasově, kde všichni studovali.

    

   

    

Právě možnost vyzkoušení si dvou různých stáží mi přišla hned od začátku jako velké plus celé mojí odborné praxe, jelikož se člověk dostane do kontaktu s více lidmi a vyzkouší si zase něco jiného. Protože jsem praxi absolvovala sama, mluvila jsem celé dva měsíce výhradně německy. Poznala jsem mnoho nových lidí z různých koutů světa.

Na závěr bych ráda poděkovala paní dr. Kubatové Pitrové, díky níž jsem se o stáži dozvěděla a získala potřebné kontakty na příjímací organizaci.
Jsem ráda, že náš ústav takovéto stáže nabízí a že jsem byla vybrána.