Veronika Čížková

Studentka 1. ročníku oboru ČNAS

Stáž ve správě Národního parku Bavorský les / Nationalparkverwaltung Bayerischer WaldJednou z podmínek absolvování studijního oboru Česko – německá areálová studia je povinná praxe. Svoji dvouměsíční stáž jsem vykonávala v bavorském městečku Grafenau, přímo v centrále Správy Národního parku Bavorský les. Praktikum jsem absolvovala pod vedením paní Marie Hußlein, v oddělení návštěvnického provozu.

Stáž probíhala od 1. 8. – 30. 9. 2016.

Správní budova parku v Grafenau

Ke stáži jsem se dostala díky výběrovému řízení, které bylo vyhlášené UAG pod záštitou paní PhDr. Miroslavy Kubatové Pitrové, Ph.D., koordinátorky zahraničních mobilit na našem ústavu.

Mým úkolem bylo vytvářet turistické tabule.Vyzkoušela jsem si navrhování tabulí v grafickém programu CorrelDraw, vedla diskuze s vedoucí o vhodnosti zvolených ornamentů, barev a nápisů, ale i jednání s řezbáři o možnosti realizace či vhodnosti zvolené barvy. Podílela jsem se i na tvorbě vzorové knihy, v které lze na jednom místě naleznout veškeré nápisy, symboly, překlady textů, ale i barvy možné k objednání. Dalším důležitým úkolem bylo vyplňování dotazníků s návštěvníky parku se zaměřením na orientační tabule. Tato práce byla skvělá v tom, že jsme navštívili celý park, například centra Haus zur Wildnis, nebo Hans – Eisenmann – Haus. Kde jsme měli čas se podívat i po výbězích i na expozice a samozřejmě jsme si mohli projít i místní Stezku korunami stromů.

 

    

                                                                                        Hans – Eisenmann – Haus                                                                         Haus zur Wildnis 

Dále jsem spolupracovala i na obnově vysušených rašelinišť. Park staví zábrany k zadržování vody a měří hladinu v již obnovených oblastech. Měla jsem tak jedinečnou možnost se dostat i mimo značené stezky a opravdu v parku zanechat svou fyzickou stopu.

   

Při a po práci :-)

Během této práce jsem měla možnost se seznámit i se spoustou lidí, kteří zde byli též na stáži, nebo v rámci dobrovolnictví pomáhali během své dovolené (mezi nimi byli Rusové, Finové, Němci, ale i Italové).

Kolegyně z Waldhäuseru mě přijely navštívit i na adventní trhy do Českých Budějovic

Ubytována jsem byla v nedaleké vesničce Waldhäuser spolu s dalšími praktikanty, kteří pracovali na jiných pozicích v parku. Byl to neobyčejný zážitek. Téměř každý víkend jsme strávili na cestách a prošli jsme si celý Národní park Bavorský les.

Na vrcholu Luzný/Lusen

Měla jsem opravu velké štěstí na spolubydlící a spolupracovníky. Byli mi velkou oporou při rozvíjení mých jazykových schopností. Chápali, že je to pro mne velice těžké a neustále mi pomáhali, což se projevovalo jak gramatickou korekturou, tak  vřelou konverzací. Tato stáž byla pro mne nezapomenutelným zážitkem a hlavně přínosem pro mé jazykové i interkulturní znalosti a dovednosti.

 

Jsem ráda, že ústav takového stáže nabízí a že jsem byla vybrána!