Iva Dundová

Svou povinnou praktickou stáž v rámci oboru Česko-německá areálová studia jsem se rozhodla absolvovat již v prvním ročníku bakalářského studia. Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU nabízí širokou škálu zahraničních mobilit a zároveň umožňuje studentům vyhledat si stáž vlastní. Já se rozhodla pro druhou variantu a vyhledala jsem si stáž u německé firmy APM Marketing GmBH na pozici Assistant Marketing & Sales.

Díky finanční podpoře ERASMUS+ jsem mohla ihned vyrazit.

Dvouměsíční stáž od 19.6. 2017 do 18.8. 2017 jsem absolvovala ve městě Wolfratshausen, které se nachází 40 km jižně od Mnichova.


Firma APM Marketing je německým distributorem značek pro vodní sporty Starboard Windsurfing, Starboard SUP, Surf a Severne Sails. Sama se profesionálně věnuji Stand Up Paddleboardingu a chtěla jsem využít své zkušenosti a vášeň k tomuto oboru v praxi, poznat blíže německou kulturu, chod velké firmy, a především prohloubit své jazykové znalosti.

Náplň stáže byla opravdu bohatá a bylo mi umožněno projít téměř všemi odděleními firmy. Každodenní ranní náplní mé práce byla podpora backoffice týmu. Vyřizovala jsem drobnou administrativu z předešlého dne, pracovala s fakturami, odesílala poštu a připravovala podklady pro účetní k dalšímu zpracování.

Stala jsem se také podporou prodejního týmu v logistice a organizaci skladování zboží. Nejdříve jsem se musela seznámit se všemi produkty, které firma prodává, abych mohla rozhodnout, zda je produkt možné odeslat normální poštou či spedicí. Zde mi velmi pomohly mé předešlé zkušenosti z oboru, které vedení firmy pozitivně ocenilo. Ve volných chvílích jsem vypracovávala internetovou rešerši pro oddělení marketingu.

Během stáže jsem nepracovala pouze v kanceláři, ale měla jsem možnost procestovat i velkou část Německa. O víkendech jsme jezdili na různé akce, kde se firma prezentovala. Většinou se jednalo o sportovní akce či paddleboardové závody. Zde jsem přišla do kontaktu se zákazníky, kteří si mohli sportovní vybavení vyzkoušet a informovat se o produktech. Mým úkolem bylo zákazníkům při výběru zboží co nejlépe poradit.

Při cestování na akce jsme často navštěvovali i obchodní firmy v různých městech. To byla pro mne asi nejzajímavější část stáže, jelikož jsem se mohla osobně setkat s lidmi, s kterými denně firma komunikuje a projít si obchody, do kterých jsem odesílala zboží.

Jsem moc ráda, že jsem měla možnost díky našemu ústavu do zahraničí vycestovat a získat tak cennou životní zkušenost. Naučila jsem se porozumět chodu a organizaci distribuční firmy na sportovním trhu. Získala jsem zkušenosti v marketingu, prodeji, logistice a znalosti v backoffice a především jsem odbourala strach z mluvení v cizím jazyce.

Vedení firmy a všichni kolegové byli velmi přátelští a vždy mi vše vysvětlili, i když jsem si nevěděla rady nebo neporozuměla bavorskému dialektu :-) Šéf firmy, pan Florian Brunner, byl se mnou spokojený a nabídl mi možnost budoucí spolupráce. A tak v létě po roce znovu vyrážím do krásného Bavorska.