Požadavky ke zkouškám z německého jazyka A2, B1 a B2

pro studenty jiných ústavů

Požadavky na zkoušku z německého jazyka pro studenty jiných ústavů

 

→ Ve zkoušce jsou testovány znalosti a dovednosti podle úrovně A2B1 nebo B2 Společného evropského referenčního rámce.


Zkouška z cizího jazyka se skládá ze 2 částí:
 

1. z písemného testu: gramatický test, test na porozumění psanému textu, (minimální úspěšnost 70% ). Úspěšné složení písemného testu je podmínkou pro připuštění k ústní části zkoušky.

2. z ústní části: obecný a odborný dialog se zkoušejícím na téma související se studovaným oborem (téma BP, oblasti odborného zájmu apod.)

 

❕ Zkouška se koná bez přípravy a bez použití slovníků či jiných pomůcek.


Doporučená literatura:

  • Ute Koithan / Helen Schmitz / Tanja Sieber / Ralf Sonntag in Zusammenarbeit mit Nana Ochmann: Aspekte 1-  Lehrbuch mit DVD,  Langenscheidt, Berlin/München, 2007, ISBN: 978-3-468-47474-3, úroveň B1
  • Ute Koithan / Tanja Mayr-Sieber / Helen Schmitz / Ralf Sonntag in Zusammenarbeit mit Ralf-Peter Lösche: Aspekte 2 - Lehrbuch mit DVD, Langenscheidt, Berlin/München, 2008, ISBN: 978-3-468-47484-2, úroveň B2
  • Ute Koithan / Helen Schmitz / Tanja Mayr-Sieber / Ralf Sonntag in Zusammenarbeit mit Ralf-Peter Lösche: Aspekte 3- Lehrbuch mit DVD 3, Langenscheidt, Berlin/München, 2009, ISBN: 978-3-468-47494-1, úroveň C1

           

Poznámka:

Tuto publikaci a další včetně pracovních sešitů a slovníků si lze objednat na adrese www.meindeutsch.cz nebo přímo v nakladatelství. V dohledné době by měly tyto publikace být k dispozici v Akademické knihovně. Na stránkách nakladatelství www.langenscheidt.de  najdete také vzorové on-line testy na jednotlivé úrovně a vstupní diagnostický test pro ověření Vašich znalostí (Einstufungstest).

 

Garant: doc. Dr. habil. Jürgen Eder (Kontakt:  eder@ff.jcu.cz )

Zkoušející: Jan König, M.A. (Kontakt: jkonig@ff.jcu.cz )