Návštěva z Europe Direct 2010

Na začátku roku 2003, přibližně rok a půl před vstupem ČR do EU, byl na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích otevřen informační stánek o Evropské unii. V květnu 2005 se zapojil do sítě Europe Direct, zřizované Evropskou komisí.
Vedoucí Europe Direct České Budějovice PhDr. Lenka Housková (na snímku uprostřed) navštívila  na začátku LS 2009/2010 studenty Evropských teritoriálních studií, kteří se v rámci předmětu „Vybrané kapitoly evropské integrace" dozvídají o počátcích a vývoji integračních procesů v Evropě, resp. EU. Byla nastíněna činnost Europe Direct a praktické využití informačního stánku pro potřeby studentů FF JU v ČB. Studenti mohli se zástupkyní Europe Direct diskutovat o aktuálních otázkách EU a na konci setkání jim byly předány informační materiály EU.
V uvedených setkáváních bude Ústav evropských teritoriálních studií pokračovat i do budoucna, neboť se ukázalo jako velmi vhodné a přínosné podporovat teoretickou výuku praktickými debatami o fungování EU.