Akademické shromáždění

Ústav evropských teritoriálních studií FF JU pořádá pravidelně tzv. Akademické shromáždění studentů studijního oboru Evropská teritoriální studia, na kterém se setkávají s vedením ústavu. Jedná se již o pravidelnou komunikační platformu, která je vhodná pro řešení aktuálních problémů, sdělování nejnovějších informací a navazování dobrých vztahů v rámci všech ročníků ETSN.
 
Poslední Akademické shromáždění se uskutečnilo 23. 10. 2012 a na jeho programu bylo mj.:
 

  • koncepce vývoje Ústavu evropských teritoriálních studií FF JU,
  • informace o organizaci zadávání bakalářských prací,
  • praxe a stáže,
  • diskuze.

 
Na závěr se studenti s vedením Ústavu evropských teritoriálních studií společně vyfotili