Mezinárodní workshop k tematice divadelní tradice v Čechách a v německy mluvících zemích v 18. století

Mezinárodní workshop k tematice divadelní tradice v Čechách a v německy mluvících zemích v 18. století

Prohlídkou barokního divadla v Českém Krumlově byl zahájen mezinárodní workshop (19. 11. – 22. 11. 2014), který se věnoval divadelní tradici v Čechách i v německy mluvících zemích v 18 století. Účastníky tvořili vyučující a studující z Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky (FF JU) i jejich kolegové z partnerského Ústavu germanistiky Univerzity v Augsburku v čele s doc. Jürgenem Ederem a Dr. Franzem Fromholzerem. Oba ústavy už dlouhodobě spolupracují v rámci tzv. GIP (Partnerství ústavů germanistiky, program organizace DAAD). Prohlídka barokního divadla seznámila účastníky s unikátním a na světě ojedinělým příkladem zachovalého barokního divadla v původním stavu a byla vynikajícím úvodem do tématiky workshopu. Pokračovalo se v prostorách Regionálního muzea v Českém Krumlově, kde referovali studující Jihočeské univerzity o šlechtě jako mecenáši divadla i o repertoáru Dvorního divadla v Českém Krumlově. Následovalo krátké studentské divadelní představení v barokním duchu. Na závěr referoval Dr. Franz Fromholzer z Univerzity Augsburg o divadelní tradici ve Weimaru.

Na nádvoří areálu zámku v Českém Krumlově

Druhý den workshopu proběhl v prostorách Akademické knihovny a Filozofické fakulty JU. Formou referátu seznámil Dr. Dennis Fuchs z Univerzity v Augsburku účastníky s tématem Reformen und Zustände in der Theaterlandschaft des 18. Jahrhunderts (Situace a reformy v oblasti divadelní kultury v 18. století). Augsburské studentky se ve své prezentaci zaměřily na Das Komische und die Komödianten: Hans Wurst in Theorie und Praxis (Legrace a komedianty: Hans Wurst v teorii a realitě).

Poslední den tohoto pracovního setkání byl ukončen společnou analýzou textu Der junge Gelehrte Gottfrieda Lessinga. Třídenní pracovní setkání bylo ze strany účastníků považováno za velmi přínosné a to nejen z profesionálního, ale též z osobního hlediska, což ukazuje mj. i skutečnost, že se účastníci workshopu ihned dohodli na dalším mezinárodním setkání v nejbližší době, tentokrát na půdě Univerzity v Augsburku.

Hosté z Augsburku si samozřejmě nenechali ujít možnost seznámit se s metropolí Jihočeského kraje, a proto se s radostí zúčastnili nepovinné prohlídky města České Budějovice s doc. Jürgenem Ederem.

V campusu Jihočeské univerzity