Studenti CNAS se učí tlumočit

Seminář Übersetzen und Dolmetschen: Europaregion Donau-Moldau, probíhající v tomto zimním semestru, je koncipován jako interaktivní a prakticky zaměřený předmět, díky kterému mají studenti možnost seznámit se s jednotlivými rozmanitými aspekty překladatelské a tlumočnické práce. V rámci tohoto semináře jsme začátkem listopadu uvítali první dvojici hostů: vedoucí kanceláře ERDV v Linci Romanu Sadravetz a manažerku znalostní platfomy „Mobilita, dostupnost a doprava" Blanku Douchovou, které obohatily program o své konkrétní zkušenosti s dvojjazyčností našeho společného prostoru, Evropského regionu Dunaj-Vltava, a hovořily se studenty o konkrétních možnostech uplatnění a důležitosti role tlumočníka a překladatele jako zprostředkovatele mezi jazyky a kulturami. 

Text byl převzat z webových stránek ERDV.

Jak probíhá komunikace v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava? Je možné uplatnit se jako tlumočník v ERDV?

V rámci tlumočnického a překladatelského semináře studentů česko-německých areálových studií na Filozofické fakultě JČU prezentovaly zástupkyně Evropského regionu Dunaj-Vltava svou činnost a diskutovaly se studenty o významu a důležitosti přeshraniční spolupráce.

Vedoucí kanceláře ERDV v Linci Romana Sadravetz představila studentům organizační strukturu, náplně a úkoly jednotlivých pracovních úrovní, významné projekty a ostatní činnosti tohoto trilaterálního uskupení. „Přednášku jsme doplnily i vítězným filmem středoškolské soutěže o ERDV a dokumentem o Energy Future Tour, úspěšném energetickém projektu, do kterého byli právě studenti vysokých škol ze všech regionů ERDV zapojeni", uvádí Romana Sandravetz.

Manažerka znalostní platfomy „Mobilita, dostupnost a doprava" Blanka Douchová krátce přiblížila studentům spolupráci expertů v jednotlivých platformách ERDV.

 

„Studentům byly představeny významné dopravní projekty Jihočeského kraje. Vzájemná spolupráce s kolegy v zahraničních regionech vede ke snaze o neustálé zlepšování jazykových dovedností a to nejen v německém jazyce. Stále více kolegů v zahraničních regionech se účastní jazykových kurzů českého jazyka a sami se snaží i komunikaci v češtině", zmiňuje Blanka Douchová.

„Na odborné tlumočení však musí být zváni zkušení tlumočníci, se kterými jednotlivé regiony dlouhodobě spolupracují, a kteří pomáhají i při bilaterálních jednáních na úrovni politické reprezentace kraje, v rámci kterých jsou často diskutovány i zrcadlové projekty ERDV", doplňuje ředitelka kanceláře ERDV.

„Právě podpora ze strany nejvyšších představitelů regionů je pro úspěšnost projektů nezbytná, a proto je každý region i na této úrovni zastoupen", říká Blanka Douchová.

Mezi dotazy v rámci diskuse byla na závěr zmíněna i témata jako dostavba letiště v Plané a nejdůležitější infrastrukturní téma Jihočeského kraje – dostavba dálnice D3 a výstavba rychlostní komunikace R3.

Zdroj: ERDV, http://www.evropskyregion.cz/cs/clanky/studenti-jihoceske-univerzity-poznavaji-erdv-431.html.