Studenti u paní starostky v Kamenném Újezdě

Již milou tradicí v rámci výuky na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se stala návštěva obce Kamenný Újezd. Studenti Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky mohli již po šesté navštívit tuto jihočeskou obec a místní Obecní úřad. Tentokráte mohli besedovat s novou paní starostkou Ing. Jitkou Šebelkovou. Ta se jich ochotně ujala, vysvětlila fungování obce a obecního úřadu v rámci smíšeného modelu veřejné správy a poskytla prostor pro následnou diskuzi.

S paní starostkou v její kanceláři

Studenti před obecním úřadem v Kamenném Újezdě

Studenti předmětu Veřejná správa v ČR vedeného PhDr. Mirkou Kubatovou Pitrovou, Ph.D. jsou orientováni zejména na německy mluvící sektor. Zajímala je proto velmi zahraniční spolupráce obce.

Za spolupráci s vedením obce Kamenný Újezd chce FF JU poděkovat.

Konfrontace studentů s praxí je pro vzdělávací proces vysokoškolských studentů nezbytností.