Češi a Němci v srdci Evropy: historie, jazyk, kultura - zahájení cyklu přednášek pro U3V a CŽV

Dne 3. března 2020 byl zahájen přednáškový cyklus Češi a Němci v srdci Evropy: historie, jazyk, kultura, který probíhá v rámci Celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku. Přítomné přivítala vedoucí oddělení CŽV paní Mgr. Monika Hosnedlová. Poté Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky představila jeho vedoucí prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. Přednášky budou zaměřeny na různé kapitoly česko-německých vztahů od historie až po vzájemné jazykové a kulturní kontakty. Kromě členů UAG vystoupí v rámci nich také vynikající česká lingvistka - členka Ústavu bohemistiky doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.