Zahraniční zkušenosti studentů Jihočeské univerzity

Českobudějovický deník

Zahraniční zkušenosti studentů Jihočeské univerzity

České Budějovice - Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU se snaží své studenty již v průběhu studia vysílat na zkušenou do zahraničí. 

     

Rakouské zkušenosti: Štěpánka Ryklová - Velvyslanectví ČR ve Vídni a František Funda - CzechTrade Vídeň
Zdroj: https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zahranicni-zkusenosti-studentu-jihoceske-univerzity-20171018.html

Jelikož je ústav zaměřen na česko-německý areál, absolvují svůj studijní či pracovní pobyt zejména v Německu či Rakousku. Každý student musí v zahraničí strávit minimálně dva měsíce. Většinou si ale studenti své zahraniční angažmá prodlužují na zhruba půl roku. Je důležité, aby zejména mladí lidé získávali profesní i osobní zkušenosti mimo českou kotlinu. Viděli, jak to funguje za hranicemi České republiky. Aby se jim rozšířily obzory, naučili se nové věci a pochopili, že teorie je jedna věc a praxe věc druhá. Partneři pro zahraniční mobility se rekrutují z různých oblastí. Obchodu (CzechTrade), veřejné správy (okresní úřad ve Freyungu či Chamu), ochrany přírody (Správa národního parku Bavorský les), kultury (Centrum Bavaria Bohemia, Česká centra), EU (Institut regionů Evropy v Salzburgu) či politiky (Bavorský zemský sněm, ambasády a velvyslanectví).

V současné době jsou studenti mj. na prestižní stáži v české agentuře na podporu obchodu zřizovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR – CzechTrade ve Vídni a v hlavním městě Rakouska se podařilo získat praktikantské místo i na Velvyslanectví ČR.

Ústav neustále vyhledává nové možnosti pro získání zahraničních zkušeností svých studentů a síť partnerských institucí rozšiřuje. Pro studenty je střet s konkurenční pracovním prostředím již v průběhu studia velmi důležitý a zaručuje jim po absolvování studia i lepší uplatnitelnost na českém či unijním trhu práce.

Mirka K. Pitrová, koordinátorka zahraničních mobilit
Zdroj: https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zahranicni-zkusenosti-studentu-jihoceske-univerzity-20171018.html

 

Zdroj: Českobudějovický deník [online]. In: https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zahranicni-zkusenosti-studentu-jihoceske-univerzity-20171018.html (18. 10. 2017).