Zpráva o letní škole 2016 v bulharské Sofii

V době od 1. do 10. 9. 2016 se v rámci CEEPUS programu konala 4. mezinárodní Letní škola TRANS 2016 s názvem TRANSlation und Fachkommunikation. Organizátorem se tentokrát stala Nová bulharská universita v Sofii, Katedra romanistiky a germanistiky ve spolupráci s Univerzitou Maribor, Filozofickou fakultou a tamním Institutem translatologie.

Tématem letní školy v Sofii byla oblast translatologie ve spojení s  odbornou komunikací. Problematika překladu a tlumočení byla zastoupena ve všech odborných přednáškách, které vedli zástupci translatologických oddělení jednotlivých univerzit sítě TRANS, které pozvání k hostování na letní škole přijali. Také tematicky orientované workshopy zaznamenaly velký úspěch.

Za Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU se letní školy zúčastnily dvě studentky navazujícího magisterské stupně studia ČNAS Šárka Bělohlavová a Denisa Peštová. Z pedagogů jako přednášející náš ústav reprezentovala Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.

Program letní školy byl opravdu bohatý, přednášky se konaly vždy od 9 hodin ráno do cca 14 hod odpoledne. Odpolední program vždy navazoval, a proto nechyběl například základní kurz bulharštiny nazvaný Crash Course Bulgarisch nebo kurz bulharského tance. Všichni účastníci letní školy byly přijati také sofijským Spolkem germanistů, který uspořádal na půdě univerzity pro studenty i pedagogy večerní a poté i denní Coctail.

Součástí celého programu byly i návštěvy zajímavých míst v Sofii a jejím okolí, např. Vitosha Gebirge, hory, které hlavní město Sofii obklopují, výlet do druhého největšího města Bulharska Plovdiv a do starobylého městečka Koprivshtica.