Studijní pobyty

Anerkennung von erbrachten Studienleistungen an einer ausländischen Universität/NJL

 

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT

 • student, který vyjíždí na studijní pobyt, musí být řádně zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysílající instituci;
 • student musí být ke studiu v daném oboru, přes který uskuteční výjezd, řádně zapsán během celého studijního pobytu, studium nesmí přerušit ani ukončit;
 • student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku (týká se pouze bakalářského studia);
 • student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu;
 • student musí být vybrán v řádném výběrovém řízení;
 • studenti, kteří již v minulosti absolvovali studijní pobyt nebo praktickou stáž v rámci Programu celoživotního učení (LLP 2007-2013) se mohou programu Erasmus+: Erasmus také účastnit, předchozí mobility se však ve stejném stupni studia sčítají;
 • každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+: Erasmus.

 


Všichni studenti vyjíždějící na studijní pobyt jsou povinni seznámit se s informacemi pro vyjíždějící studenty.
 

 

STIPENDIUM

 

FORMULÁŘE

Před odjezdem

 • Student Application Form
 • Learning Agreement
   

Během studijního pobytu

 • Changes to the Original Learning Agreement
 • Prodloužení studijního pobytu:
 • Žádost o prodloužení studijního pobytu
 • Před ukončením studijního pobytu:
 • Confirmation of Study Period
   

Po návratu

 • Žádost o uznání předmětů splněných v rámci mezinárodní mobility
   

🗹 UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ STUDIA V ZAHRANIČÍ