Einat Adar, M.A., Ph.D.

 


Pracovna
 


00 045 


387 774 869


E-mail
 


eadar@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny


viz Konzultační hodiny

Učební plány  

Dějiny americké literatury I

Vybrané kapitoly z americké literatury

Současná americká literatura

Vybrané kapitoly z novější americké literatury

Viktoriánská literatura

 

Einat Adar, M.A., Ph.D., absolvovala studium pod Kabinetem irských studií na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2017 získala doktorát z oblasti anglofonní literatury a kultury. Její diplomová práce s názvem Absurd Consequences: Samuel Beckett's Engagement with George Berkeley spojuje archivní výzkum s interdisciplinárním studiem literatury a filozofie a zabývá se Beckettovým celoživotním zájmem o Berkeleyho filozofii a jeho vlivem na Beckettovu literární produkci.

Práce Dr. Adar byla publikována ve sbírce esejů Tradition and Modernity: New Essays in Irish Studies (2014), na jejímž vydání se spolupodílela, dále v publikacích Partial Answers (2016) a Estudios Irlandeses (2017). Jejím současným předmětem zájmu je literatura a filozofie, irská studia, modernismus, moderní filozofie, Samuel Beckett a Brian O'Nolan (Flann O'Brien).


Einat Adar, M.A., Ph.D., graduated from the Centre for Irish Studies at Charles University Prague. She was awarded a doctorate in Anglophone Literatures and Cultures in 2017. Her thesis, titled Absurd Consequences: Samuel Beckett's Engagement with George Berkeley, combines archival research with interdisciplinary study of literature and philosophy to examine Beckett's life-long engagement with Berkeley's philosophy and its influence on his literary production.

Dr. Adar's work has been published in Tradition and Modernity: New Essays in Irish Studies (2014) – a collection of essays in Irish Studies which she also co-edited, Partial Answers (2016), and Estudios Irlandeses (2017). Her present interest subjects include literature & philosophy, Irish studies, modernism, early modern philosophy, disability studies, Samuel Beckett, and Brian O'Nolan (Flann O'Brien).


◽ Publikační činnost

Diplomové práce

Bakalářské práce