Bakalářské práce

AKADEMICKÝ ROK ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 2019/2020

ONDERKOVÁ Viktória: Politically Correct Language and Its Influence on Political Success

 

AKADEMICKÝ ROK ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 2018/2019

PROCHÁZKOVÁ Markéta: How polyglots learn languages. Methods for language acquisitions by multilingual people

 

AKADEMICKÝ ROK ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 2017/2018

JEŽKOVÁ Lucie: Gender and Language change in Early Modern English

KREJČOVÁ Eliška: How Linguistics Can Assist in the Court of Law

MARTINCOVÁ Kateřina: Language Analysis of Presidential Campaign Speeches

ŠMÍDOVÁ Aneta: Stereotypes about bilingualism

ZMEŠKALOVÁ Nicola: Differences in expressing emotiveness in Facebook chats

 

AKADEMICKÝ ROK ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 2015/2016

POUROVÁ Renata: Analýza substantivních složenin ve vybraných textech

CHABR Ondřej: Analysis of the Language of Internet Forums, Twitter Messages and YouTube Video Comments

RYTYCH Matěj: Způsoby překladu neformálních výrazů v titulcích britských seriálů

GRINOVÁ Anna: Euphemisms in English Everyday Discourse

KECLÍKOVÁ Petra: Phraseologisms in English and Czech Online News

 

AKADEMICKÝ ROK ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 2014/2015

HÁJEK Jan: Comparison of English Film Titles with their Czech Counterparts

CHU Patrik: Pragmatic Analysis of Humour in The Big Bang Theory

 

AKADEMICKÝ ROK ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 2013/2014

KOTTOVÁ Zuzana: Anglická synonyma českého adjektiva "těžký" a jejich kolokační omezení