MUSEUM UPLOADED - Digitální technologie pro přeshraniční spolupráci muzeí, č. 25

Konference na téma "Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí" - zpráva z konference

Ve dnech 24. a 25. ledna 2019 pořádal Ústav archivnictví a PVH Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve  spolupríci s Prácheňským muzeum v Písku, Komisí muzejních historiků Asociace muzeí a galerií, Státním oblastním archivem v Třeboni v rámci projektu Museum Uploaded - Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí, č. 25 konferenci na téma:

 

Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí

 

Konference se konala v Českých Budějovicích v budově Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 31a.