Granty

  • 1999–2004: spoluřešitel výzkumného záměru Šlechta v novověkých dějinách českých zemí (16.–19. století); odpovědný řešitel: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (CEZ J 06/98–124100005)
  • 2005–2011: spoluřešitel a vedoucí modulu Duchovenstvo v rámci Výzkumného záměru Společnost českých zemí v raném novověku – struktury, individua, vztahy, instituce moci; odpovědný řešitel: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (MSM 6007665807)
  • 2010–2012: hlavní řešitel tříletého týmového projektu GA Jihočeské univerzity Společnost českých zemí 17. až 20. století. Prostor, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské struktury českých zemí a jejich proměny v průběhu 17.–20. století (R. č. 103/2010/H)
  • 2014–2016: hlavní řešitel tříletého grantového projektu Grantové agentury České republiky Českobudějovická diecéze v letech 1783/1789–1850 (GA ČR 14–26999S).
  • 2017–2019: hlavní řešitel tříletého grantového projektu Grantové agentury České republiky Českobudějovická diecéze ve druhé polovině 19. století (GA ČR 17–25845S).