Životopis

* narozen 5. prosince 1958 v Táboře

 

Vzdělání a praxe:

1978–1982: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie (Vývoj školství a školských řádů v Čechách v 16. a na počátku 17. století)

1983: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, rigorózní zkouška (PhDr.)

1993: Pedagogická fakulta University Karlovy v Praze, obhajoba disertace, obor pedagogika, specializace komeniologie (CSc.; Městské školství a vzdělanost v předbělohorských Čechách)

2007: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, habilitace v oboru české dějiny (Vyšší školství a vzdělanost na jihu Čech od středověkých počátků do poloviny 20. století).         

 

1982–1987: Pedagogický ústav Jana Ámose Komenského ČSAV v Praze, odborný pracovník oddělení komeniologie a dějin školství 

1987–1991: Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, odborný asistent katedry dějepisu

1991–2002: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích, odborný asistent katedry historie, resp. historického ústavu

2003–2005: Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ředitel

2006: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pověřen řízením fakulty

2007–2015: Historický ústav, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, docent českých dějin

2011–2015: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, proděkan pro pedagogickou činnost

2015–dosud: Ústav archivnictví a pomocných věd historických, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, docent.

  

Členství ve vědeckých a redakčních radách:

2003–2005: člen Vědecké rady Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

2004–2006: člen Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2005–2007: člen Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice, resp. Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

2006–2015: člen Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2010–dosud: člen redakční rady časopisu Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století

2013–dosud: člen oborové rady doktorandského studia Dějiny medicíny, První lékařská fakulta university Karlovy v Praze

2013–2017: člen hodnotícího panelu Grantové agentury České republiky (č. 410: Moderní dějiny po roce 1780 a etnologie).