Petr Bartušek

 

Publikační činnost:

  • Petr BARTUŠEK, Rodina a totalitní režim. Sociální vyloučení rodiny po roce 1948 na příkladu rodiny Bartuškovy, in: Lukáš Bomba – Martin Smrek – Ivan Sokola (edd.), Fenomén moci a sociálne nerovnosti, Zborník príspevkov z prvého ročníka konferencie pre doktorandov, doktorandky a mladú vedeckú obec, Bratislava 2015, s. 147–157
  • Petr BARTUŠEK, Trhliny v oponě. Fenomény rocku v Československu 60. let, in: Jiří Petráš, Libor Svoboda (edd.), Předjaří: Československo v letech 1963–1967, Praha a České Budějovice 2016, s. 56 -70.
  • Petr BARTUŠEK, Normalizace a růst kulturní opozice. Cesta hudební skupiny do undergroundového prostředí. in: Jiří Petráš, Libor Svoboda (edd.), Jaro '68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971, Praha a České Budějovice 2017, s. 43 -50.
  • Petr BARTUŠEK, Vlasta Javořická: Životní osudy spisovatelky a její rodiny po "Vítězném únoru". THEATRUM HISTORIAE, 20, Pardubice 2017, s. 251-270.
  • Petr BARTUŠEK, Ochránci a občané. Styky mezi pohraniční stráží a obyvateli Nové Bystřice v padesátých letech 20. století, Pavel Vaněk (ed.), Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století, Brno 2017, s. 7-14.
  •  Petr BARTUŠEK, Normalizace a „druhá kultura“: Lavina i začarovaný kruh. in:  Jiří Petráš, Libor Svoboda (edd.), Bezčasí. Československo v letech 1972-1977, Praha a  České Budějovice 2018, s. 12 -23.  

 

Aktivní účast na konferencích:         

Fenomén moci a sociálne nerovnosti, Bratislava 13. - 14. listopadu 2014

Československo v letech 1963–1967, České Budějovice  20. - 21. května 2015

50. léta v ochraně státní hranice. Vliv událostí roku 1955 na střežení československých státních hranic, Brno 18. – 19. listopadu 2015

Československo v letech 1968-1971, České Budějovice 25. – 26. května 2016

Kreativní město II – města v interakcích, Ostrava 15. – 16. června 2016