Granty GA ČR

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

  • Českobudějovická diecéze ve druhé polovině 19. století, Grant GA ČR č. P10/17-25845S, 2017 - 2019, řešitel doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc., spoluřešitelé doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Mgr. Lenka Martínková, Ph.D., Mgr. Dana Jakšičová, Ph.D., doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D., Mgr. Tomáš Veber, Ph.D.

 

SPLNĚNÉ PROJEKTY

  • Organizace, správa a písemnosti českobudějovické diecéze na přelomu 18. a 19. století. Grant GA ČR č. 404/09/0318, 2009 - 2011, řešitelka Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.

 

  • Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze, heterodoxie a disidence v období raného novověku. Grant GA ČR č. P405/12/0554, 2012 - 2014, řešitelka doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

 

  • Českobudějovická diecéze v letech 1783/1789 – 1850. Grant GA ČR č. 14-26999S, 2014 - 2016, řešitel doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc., spoluřešitelé  Mgr. Lenka Martínková, Ph.D., a doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

 

  • Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost, GA ČR č. 15-03346S, 2015 - 2017, řešitel prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., spoluřešitelka doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.