Jiné projekty

PROGRAMY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

 

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

řešitelka: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. 

doba řešení: 2017-2020

partneři projektu: vedoucím partnerem projektu je Městské muzeum v Deggendorfu (Stadt Deggendorf – Stadtmuseum), dalšími partnery jsou Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Ústav aplikované informatiky a Ústav archivnictví a PVH), Prácheňské muzeum v Písku a Technická vysoká škola v Deggendorfu.


 

VÝZKUMNÝ ZÁMĚR
 

  • Společnost českých zemí v raném novověku - struktury, individua, vztahy, instituce moci.
    Výzkumný záměr MŠMT 6007665807, 2005-2009 (spoluúčast doc. PhDr. Marie Ryantová,CSc. a doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.)