Jihočeská pobočka ČAS

Jihočeská pobočka České archeologické společnosti sdružuje profesionální i neprofesionální zájemce o archeologii v jihočeském regionu. Její členové se každoročně scházejí na plenárním zasedání, jehož součást je informační kolokvium o nejnovějších archeologických výzkumech, projektech a nově vydané literatuře. Zatím poslední zasedání se konalo v březnu 2012 v Bechyni. Všichni zájemci o archeologii jsou srdečně zváni na všechny akce, konané pobočkou!


Kontaktní osoba:

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

☎: 728 171 832
e-mail:chvojka@muzeumcb.cz


▫️ Přihláška ke stažení