Pracovní setkání k výzkumu Karlova hrádku u Purkarce

Ve středu 20. 11. 2019 se na Archeologickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnilo pracovní setkání k výzkumu na Karlově hrádku u Purkarce.

 

Program:

prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.: Projekt Karlův hrádek a archeologický výzkum 2019

Mgr. Martin Pták: Nálezový fond ze sezony 2019

PhDr. Daniel Kovář: Historický pohled na nové archeologické poznatky o Karlově hrádku