Životopis

Mgr. MARTIN PTÁK

narozen 12. 9. 1985

 

  • Vzdělání
     

od 2012:  Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, doktorský obor Archeologie, kombinovaná forma studia

disertační práce na téma: Vybrané problémy archeologie 12. a 13. století v jižních a jihozápadních Čechách.

Školitel: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

 

2008 – 2012: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, magisterský obor Archeologie; magisterská práce: Značky na dnech středověkých keramických nádob v jihozápadních Čechách. Nálezy v kontextu raně a vrcholně středověkého osídlení na okrese Klatovy.

Školitel: doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

Zakončeno státní zkouškou z archeologie, titul: Mgr.

 

2005 – 2008: Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, bakalářský obor Archeologie                         

bakalářská práce: Kolonizace jihozápadních Čech (hmotné doklady osídlení 10.-13. století na k.ú. Kolinec).

Školitel: doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

Zakončeno státní zkouškou z archeologie a historie; titul: Bc.


2001 – 2005: Gymnázium, Sušice     

 

  • Přehled odborných aktivit

 

Obor vědeckého zájmu: 

archeologie jižních a jihozápadních Čech

osídlení a hmotná kultura 10-13. století

metodika archeologického výzkumu a terénního průzkumu

archeologie 20. století
 

2003-2008

Pravidelná brigádnická výpomoc na archeologických výzkumech a zpracování nálezů: Archeologické oddělení Vlastivědného muzea v Klatovech, Archelogické oddělení Jihočeského muzea v českých Budějovicích, Archeologické oddělení Prácheňského Muzea v Písku; Archeologický ústav v Praze.
 

od 2008

zaměstnán jako archeolog (0,6 úvazku) v Prácheňském muzeu v Písku
 

od 2008

Lektor studentských praxi a Letní archeologické školy v Netolicích – výzkum hradiště na sv. Jánu
 

od 2012

zaměstnán jako odborný asistent a archeolog na Archeologickém ústavu FF JU (0,25 úvazku)
 

Přednášky pro veřejnost s tematikou archeologických památek a výzkumů v jihočeském regionu: Netolice, Písek, Putim,

Protivín, Kolinec
 

Přípravy expozic a výstav s archeologickou tematikou: Písek, Protivín, Klatovy a Kolinec a Velhartice.