Termíny a pokyny k zadávání bakalářských prací

Termíny a pokyny pro studenty 2. ročníku AR 2020/21


 Podklady pro zadání bakalářské práce

 ⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  zadávací protokol s podpisem vedoucího práce

 ⇒ zadávací protokol zaslat v elektronické podobě (bez   podpisů) na email: jkryeziu@ff.jcu.cz

 nejpozději do 12. 5. 2021


 Zadání bakalářské práce do STAGu

 sekretářkou ústavu

 

nejpozději do 14. 5. 2021

 

 

Termíny a pokyny pro studenty 1. ročníku AR 2020/21

 

  • Studenti 1. ročníku bakalářského studia, kteří v předchozím  studiu  Archeologie již jednou zadávali  svou bakalářskou práci, musí opět zadat bakalářskou práci pod novým osobním číslem. 
  • V případě předpokládaného absolvování (SZZ a obhajoba) v průběhu AR 2020/21 je nutné  zadat práci co nejdříve!

 


 Podklady pro zadání bakalářské práce

 ⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  zadávací protokol s podpisem vedoucího práce

 ⇒ zadávací protokol zaslat v elektronické podobě (bez   podpisů) na email: jkryeziu@ff.jcu.cz

 nejpozději do 5. 12. 2020


 Zadání bakalářské práce do STAGu

 sekretářkou ústavu

 

nejpozději do 7. 12. 2020