Termíny a pokyny pro odevzdávání bakalářských prací

Termíny a pokyny pro odevzdání BP v AR 2020/21

 

⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  2 exempláře BP v pevné vazbě

⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním bakalářské práce.

"Zimní termín" SZZ

do 7. 12. 2020


⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  2 exempláře BP v pevné vazbě

⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním bakalářské práce.

"Letní termín" SZZ 

do 10. 5. 2021

 

⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  2 exempláře BP v pevné vazbě

⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním bakalářské práce.

"Podzimní termín" SZZ 

do 30. 7. 2021