Archeologie

bakalářské jednooborové i dvouoborové studium

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám

Obor: archeologie

Typ studia: bakalářský (jedno- i dvouoborový)

 

Komentář: u státních závěrečných zkoušek bakalářského studia archeologie budou abonentovi zadány jako základní tři z níže uvedených otázek, a to z každého ze tří bloků (A, B, C) po jedné. Student absolvuje tehdy, odpoví-li uspokojivě (tedy nejhůře ve stupni „dobře") na všechny tři otázky.

 

◻️ Otázky ke SZZ pro studenty oboru archeologie s osobním číslem A13xxx a nižším

◻️ Otázky ke SZZ pro studenty oboru archeologie s osobním číslem A14xxx a vyšším